Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Okoljsko osveščeni

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Uveljavljanje višje sile zaradi suše

V kmetijski pridelavi je tudi letos občutna škoda zaradi suše, ki jo bo mogoče šteti za višjo silo v primeru neizpolnjevanja pogojev za ukrepe kmetijske politike. Na podlagi analiz meteoroloških podatkov Agencije RS za okolje in prostor (ARSO) izhaja, da so sušne razmere v večjem delu Slovenije. Vsa kmetijska gospodarstva, ki ležijo na območjih, kjer je prišlo do pomanjkanja padavin in zaradi posledic suše ne morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki so jih je prijavili na zbirni vlogi za leto 2017, morajo sporočiti višjo silo, medtem ko dokazila (razen predpisane evidence za ukrepa KOPOP in EK) niso potrebna.

Več informacij na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT