Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Pomladansko čiščenje in urejanje okolja

POMLADANSKO UREJANJE IN ČIŠČENJA OKOLJA V OBČINI ŽALEC 2012
Očistimo slovenijo – očistimo svet !

Obveščamo vas, da Občina Žalec letos organizira že 19. občinsko spomladansko akcijo urejanja in čiščenja okolja. Akcija sodi v okvir obeleževanja svetovnega dneva voda (22. marec) in poteka sočasno z akcijo »Očistimo slovenijo – očistimo svet!«, ki jo organizira društvo Ekologi brez meja.

Organizator je Občina Žalec, v sodelovanju z vsemi KS, MS Žalec, društvi (turistična, planinska društva, lovska društva, društva upokojencev, ribiške družine,..), OŠ in VVZ ter podjetji.

Akcija za občane bo potekala v soboto, 24.3.2012 med 9. in 12. uro
z rezervnim datumom sobota 31.3.2012 (v primeru dežja).
Priporočamo, da akcijo organizirajo tudi posamezne šole in VVZ.

Cilji in  namen akcije so:

  • skrb za  urejeno, čisto in prijazno življenjsko in naravno okolje: čistili bomo javne površine ob vodotokih, cestah, železniški progi, sprehajalnih in planinskih poteh, okolici šol, vrtcev, športnih objektov, planinskih, lovskih domov in drugih javnih objektov.
  • osveščanje, izobraževanje in krepitev prostovoljstva:
    • poudarek v akciji je na čiščenju divjih odlagališč, gozdov in brežin vodotokov,
    • odpadki se bodo zbirali ločeno: odpadna embalaža, nevarni odpadki, ostali odpadki;
    • ob akciji bomo izdali letak - povabilo k udeležbi na akcijo z območji čiščenja in zbirnimi mesti in dodali vsebino za ozaveščanje in informiranje o sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Žalec. Letak  bo poštno razdeljen v vsa gospodinjstva in podjetja v OŽ ter učencem, učiteljem vseh OŠ in POŠ ter VVZ
    • Občina Žalec bo s pomočjo sponzorjev zagotovila vreče, rokavice, malico za udeležence, nalaganje in odvoz odpadkov v zbirni center pri Surovini (odpadne surovine) ter na odlagališče Bukovžlak Celje (mešani odpadki).

Vse KS in MS Žalec ter OŠ (in VVZ) prosimo, da določite področja vaše akcije, zbirno mesto in odgovorne osebe za posamezno območje s kontaktnimi telefonskimi številkami.

Povratno informacijo nam posredujte čimprej (lahko tudi v elektronski obliki), najkasneje pa do
27. februarja 2012.

Kontaktna oseba občine za izvedbo akcije je Marjana Kopitar (tel 713 64 56, 051 330 335, marjana.kopitar@zalec.si). Informacije o akciji »Očistimo Slovenijo-očistimo svet« in divjih odlagališčih na območju občine Žalec so dosegljive na: www.ocistimo.si.

Vabljeni k sodelovanju!

Aleksander Žolnir
vodja urada za gospodarske javne službe

Janko Kos
župan Občine Žalec

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT