Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Arhiv 2019

TO JE ARHIVSKA STRAN!

31.12.2019 Obvestilo - izvajanje dežurne pogrebne službe več

19.12.2019 Javna obravnava predloga Programa opremljanja stavbnih zemljišč PC AG3 več

16.12.2019 Obvestilo o poslovanju finančne pisarne Žalec več

16.12.2019 Vabilo na predstavitev razpisa za mikro, mala in srednja podjetja s področja turizma več

11.12.2019 Usposabljanje "Izzivi podeželja" na UPI Žalec več

07.12.2019 Sporočilo za javnost - poslovna cona Vrbje več

06.12.2019 Zbiranje predlogov za podelitev Savinovih odličij več

20.11.2019 Poziv k predlaganju kandidatov za Nadzorni svet JKP Žalec več

12.11.2019 Vabilo na dogodek projekta ZERO WASTE več

07.11.2019 Poziv k predlaganju kandidatov – predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste več

04.11.2019 Alkohol, droge in druge prepovedane snovi v prometu (sporočilo za javnost) več

25.10.2019 Podaljšanje roka za oddajo zahtevka - Ukrep 4 (malo gospodarstvo) več

25.10.2019 Cena parkiranja v PC Arnovski gozd več

25.10.2019 Javna obravnava predlogov odlokov več

24.10.2019 Poziv promotorjem - javno zasebno partnerstvo Vrtec Žalec zahod (rok 29.11.2019) več

16.10.2019 Pozor, prihaja kurilna sezona! več

01.10.2019 Objava javne dražbe - zemljišče parc. št. 215/1, k.o. 997 Gotovlje več

26.09.2019 Sporočilo za javnost: ukrepi trajnostne mobilnosti v mestu Žalec več

24.09.2019 Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin več

20.09.2019 Prenova gozdne in geološke učne poti Pekel več

19.09.2019 Stališča Župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev OPN Žalec več

18.09.2019 Javni natečaji za prosta uradniška delovna mesta:
višji svetovalec  natečaj  vloga
svetovalec  natečaj  vloga
svetovalec informator  natečaj  vloga

12.09.2019 Zaključek projekta "Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh" več

11.09.2019 GREMO PEŠ! več

10.09.2019 Poziv za predlaganje kandidatov za Občinsko volilno komisijo več

06.09.2019 Savinja pri Žalcu v avgustu primerna za kopanje več

02.09.2019 Sodelovanje med Razvojno agencijo Savinja Žalec in Vzhodno razvojno regijo v Severni Makedoniji več

28.08.2019 Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj več

26.08.2019 Javno naznanilo - javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve na območju kompleksa SIP Šempeter za gradnjo prizidka več

26.08.2019 Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto "Svetovalec za prostor" več
vloga

20.08.2019 Osnovna šola za odrasle več

07.08.2019 Javna objava - prosto strokovno tehnično delovno mesto več

07.08.2019 Savinja pri Žalcu neprimerna za kopanje več

06.08.2019 Zaključek 57. mednarodnega hmeljarskega kongresa - fotoutrinki več

02.08.2019 57. mednarodni hmeljarski kongres - fotoutrinki več

25.07.2019 Prijava škode po julijskem neurju več

24.07.2019 CUDV Dobrna išče nepremičnino za najem več

09.07.2019 Prijava škode po junijskem neurju več

03.07.2019 Otvoritev poslanske pisarne več

02.07.2019 Sporočilo za javnost: ukrepi trajne mobilnosti več

24.06.2019 Javna razgrnitev - spremembe in dopolnitve OPN občine Žalec več

20.06.2019 Javna obravnava - Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč OPPN ZN Levec več

17.06.2019 Javno naznanilo - spremembe in dopolnitve OPN občine Žalec več

11.06.2019 3. etapa Tour of Slovenia 2019 s štartom v Žalcu
obvestilo o zaporah 21.6.2019 
potek 3. etape

03.06.2019 Objava javnega natečaja za prosto delovno mesto
besedilo natečaja obrazec vloge

03.06.2019 Javna objava - prosto strokovno tehnično delovno mesto več

03.06.2019 Obvestilo o končanem javnem natečaju več

21.05.2019 Poziv k predlaganju kandidatov za predstavnike
predstavnik ustanovitelja
predstavnik pacientov

19.04.2019 Gozd Pekla - saditev medoljubnih dreves več

17.04.2019 HOPSLANDIJA - poziv promotorjem več

12.04.2019 Objava - prosto delovno mesto
besedilo objave obrazec vloge

11.04.2019 Letovanje otrok - DPM občine Žalec več

10.04.2019 Objava javnega natečaja za prosto delovno mesto
besedilo natečaja obrazec vloge

09.04.2019 Zdravje v občini (NIJZ) več

09.04.2019 Predlaganje kandidatov za predstavnike ustanovitelja več

08.04.2019 Letovanje otrok na Debelem rtiču 2019 več

05.04.2019 Javni razpisi v teku več

04.04.2019 Objava - prosto delovno mesto: direktor JZ ZKŠT Žalec več

01.04.2019 Oddaja pobud za občinska priznanja 2019 več

01.04.2019 Javna obravnava občinskih aktov več

28.03.2019 Razpis za neprofitna stanovanja več

26.03.2019 Pomladansko čiščenje okolja v občini Žalec več

25.03.2019 Obvestilo - dan odprtih vrat OMCO Metals Žalec več

21.03.2019 Odgovori na pripombe in predloge - javna razgrnitev OPPN PC Arnovski gozd III več

21.03.2019 Dobrodelni koncert “Korenine in pomlad” več

21.03.2019 Razpis kandidacijskega postopka v organe Mladinskega sveta občine Žalec več

20.03.2019 Vabilo športnim organizacijam - evropski teden športa več

12.03.2019 Vabilo na okroglo mizo "Mladi in občina" več

11.03.2019 Redčenje obvodne vegetacije (članek) več

06.03.2019 Pomladansko čiščenje okolja - vabilo več

27.02.2019 Dogodek "Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh" na gradu Komenda več

27.02.2019 Pogoji plakatiranja - volitve v evropski parlament 2019 več

25.02.2019 Poziv k predlaganju kandidatov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu več

14.02.2019 JKP Žalec - oddaja poslovnega prostora v najem več

13.02.2019 Izobraževanja na UPI Žalec za pridobitev kompetenc več

06.02.2019 Objave razpolaganja z nepremičninami več

04.02.2019 Javna obravnava odlokov več

16.01.2019 Javna razgrnitev OPPN PC AG III več

16.01.2019 Javna razgrnitev OPPN Ložnica LO-6 več

11.01.2019 Pomoč Žanu Kotniku več

10.01.2019 CUDV Dobrna išče nepremičnino za najem več

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT