Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Uradni list RS - leto 2009
Uradni list RS št. 113, 31. 12. 2009
Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.
Uradni list RS št. 110, 29. 12. 2009
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Dobrtešnica Šempeter
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec - Zahod«
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta OŠ Griže s telovadnico in vrtcem
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2010
Uradni list RS št. 94, 20. 11. 2009
Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1765/1 in 1765/2, obe k.o. Gotovlje
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Žalec
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za območje asfaltne baze in upravnega kompleksa Velika Pirešica
Odlok o Letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-B
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit
Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Žalec
Uradni list RS št. 89, 6. 11. 2009
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Uradni list RS št. 79, 9. 10. 2009
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2001/1 k.o. Žalec
Sklep o dopolnitvi Odloka o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-A
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovne cone Arnovski gozd II
Uradni list RS št. 51, 3. 7. 2009
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1707/5, k.o. Gotovlje
Uradni list RS št. 44, 12. 6. 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009-A
Uradni list RS št. 40, 29. 5. 2009
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2008
Uradni list RS št. 37, 18. 5. 2009
Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod
Uradni list RS št. 31, 20. 4. 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«
Uradni list RS št. 30, 17. 4. 2009
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
Uradni list RS št. 26, 6. 4. 2009
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Uradni list RS št. 25, 3. 4. 2009
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve ZN)
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
Uradni list RS št. 9, 6. 2. 2009
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Odlok o razveljavitvi Odloka o ustanovitvi sklada za razvoj kmetijstva
Uradni list RS št. 5, 23. 1. 2009
Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2009
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod;
Uradni list RS št. 3, 16. 1. 2009
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev ZN Arnovski gozd
Oblikovanje in izdelava: E-SOFT