Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Javna obravnava

Občinski svet Občine Žalec je na svoji 14. redni seji dne 24. maja 2012 obravnaval in sprejel predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II« (prva obravnava) ter ga posredoval v 15 dnevno javno obravnavo.

Javna obravnava poteče 8. junija 2012.

Pripombe posredujte na naslov: OBČINA ŽALEC, ŽUPAN, SAVINJSKE ČETE 5, 3310 ŽALEC ali
na elektronski naslov:
glavna.pisarna@zalec.si.

Gradivo je objavljeno na spletni strani Občine Žalec - gradivo za 14. sejo Občinskega sveta.

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT