Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Uradni list RS - leto 2011

Uradni list RS št. 108, 29. 12. 2011
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1506/37, 1506/49, 1506/38, 1506/39 in 1506/12 vse k.o. Levec
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012

Uradni list RS št. 105, 23. 12. 2011
Sklep o začasnem financiranju Občine Žalec v obdobju januar–marec 2012

Uradni list RS št. 94, 25. 11. 2011
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011
Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja/direktorja javnega zavoda v plačilni razred

Uradni list RS št. 90, 11. 11. 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2011
Odlok občinskega podrobnega prostorskega načrta o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
Obvezna razlaga 31. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovne cone Arnovski gozd II

Uradni list RS št. 81, 14. 10. 2011
Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 686/4, k.o. Petrovče in parc. št. 1726/2, k.o. Pongrac
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
Pravilnik o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska Petrovče vzhod
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu severnega dela naselja Šempeter
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žalec

Uradni list RS št. 61, 29. 7. 2011
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica – I. faza

Uradni list RS št. 52, 29. 6. 2011
Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (ZAKUP)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka

Uradni list RS št. 46, 13. 6. 2011
Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Žalec na naslednjega kandidata z liste
Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2114/18, k.o. Zalog
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Pravilnik o oddaji službenih stanovanj Občine Žalec v najem
Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Žalec
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2010

Uradni list RS št. 27, 13. 4. 2011
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

Uradni list RS št. 26, 8. 4. 2011
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 457/90, k.o. Gotovlje
Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec

Uradni list RS št. 22, 25. 3. 2011
Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011

Uradni list RS št. 13, 28. 2. 2011
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 1506/7 k.o. Levec, parc. št. 2001/1, k.o. Žalec, in parc. št. 2001/7, k.o. Žalec

Uradni list RS št. 10, 18. 2. 2011
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2011

Uradni list RS št. 7, 4. 2. 2011
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žalec

Uradni list RS št. 2, 10. 1. 2011
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Velika Pirešica

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT