Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Lokalne volitve 2018
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Okoljsko osveščeni
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Občinski svet

ODBORIKOMISIJE, SEJE

Občinski svet je najvišji organ občine. Sestavlja ga 27 svetnikov. Njegove pristojnosti so opredeljene v Statutu občine Žalec. Občinski svet deluje po določilih Poslovnika Občinskega sveta. Sedanji sestav je bil izvoljen na Lokalnih volitvah 2018. Ustanovitev, sestava, naloge in način dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Žalec so opredeljeni v Odloku.

Sklep o financiranju političnih strank (18.10.2016) PDF

Program dela: 2019

vzorec 1 - predlog gradiva za občinski svet PDF
vzorec 2 - verifikacija gradiva za občinski svet PDF
vzorec 3 - predlog amandmaja PDF
vzorec 4 - vprašanje/pobuda člana občinskega sveta PDF

Terminski plan sej 2018-2022:
1. konstitutivna seja Občinskega sveta 2014-2018 dne 5.12.2018
2. redna seja Občinskega sveta dne 20.12.2018

Trenutna sestava 2018-2022:
SOCIALNI DEMOKRATI (9)
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA (7)
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE (3) 
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA (3)
STRANKA ALENKE BRATUŠEK (2)
STRANKA MODERNEGA CENTRA (1)
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI (1)
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA (1)
(moških 15 / žensk 12)

Ime in priimek Naslov Stranka
Roman Virant, podžupan Čopova ulica 6,
3310 Žalec
Socialni demokrati
Tanja Trobiš Gotovlje 55,
3310 Žalec
Socialni demokrati
Viktor Mitov Čopova ulica 1,
3310 Žalec
Socialni demokrati
Nada Jelen Podkraj 11a,
3310 Žalec
Socialni demokrati
Matic Krajšek Pernovo 36b,
3310 Žalec
Socialni demokrati
Anka Krašovc Pongrac 53,
3302 Griže
Socialni demokrati
Slavko Ivezić Pernovo 38e,
3310 Žalec
Socialni demokrati

Socialni demokrati
Matjaž Krk Migojnice 109,
3302 Griže
Slovenska demokratska stranka
Nina Avbelj Lekić Vrbje 56,
3310 Žalec
Slovenska demokratska stranka
Karel Borovnik Studence 43c,
3310 Žalec
Slovenska demokratska stranka
Marjeta Rukav Kvedrova ulica 17,
3310 Žalec
Slovenska demokratska stranka
Darko Tratnik Gubčeva ulica 2,
3310 Žalec
Slovenska demokratska stranka
Katja Palčnik Levec 75,
3301 Petrovče
Slovenska demokratska stranka
Anton Grobelnik Galicija 54,
3310 Žalec
Slovenska demokratska stranka
Zdenka Jan Spodnje Grušovlje 11,
3311 Šempeter v Sav. dolini
Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Marjan Vodeb Pongrac 79a,
3302 Griže
Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Stanislav Jerman Jurčičeva ulica 18,
3310 Žalec
Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Jože Krulec Galicija 48b,
3310 Žalec
Slovenska ljudska stranka
Jasmin Fideršek Cankarjeva ulica 5,
3310 Žalec
Slovenska ljudska stranka
Tina Rosina Košir Petrovče 232a,
3301 Petrovče
Slovenska ljudska stranka
Tanja Basle Migojnice 2,
3302 Griže
Stranka Alenke Bratušek
Blaž Kolar Podvin 122,
3310 Žalec
Stranka Alenke Bratušek
dr. Hana Šuster Erjavec Dobriša vas 16,
3301 Petrovče
Stranka modernega centra
Vilma Tekavc Šlandrov trg 26,
3310 Žalec
Nova Slovenija - Krščanski demokrati
Danijel Vombek Migojnice 81e,
3302 Griže
Slovenska nacionalna stranka

Seznam predstavnikov ustanovitelja v javnih zavodih
navodilo za predstavnike
Sestava občinskega sveta v mandatu 2014 - 2018
Sestava občinskega sveta v mandatu 2010 - 2014
Sestava občinskega sveta v mandatu 2006 - 2010
Sestava občinskega sveta v mandatu 2002 - 2006
Sestava občinskega sveta v mandatu 1998 - 2002

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT