Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Uradni list RS - leto 1999

Uradni list RS št. 95, 25.11.1999
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo" Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP1
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 1999

Uradni list RS št. 93, 18.11.1999
Odlok o javni snagi in videzu naselij v Občini Žalec

Uradni list RS št. 88, 29.10.1999
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
Odlok o odpravi naselja Dobrteša vas in njegovi združitvi z naseljem Šempeter v Savinjski dolini ter uvedbi enotnega uličnega sistema v novem naselju

Uradni list RS št. 65, 12.08.1999
Odlok o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve članov sveta krajevne skupnosti v Občini Žalec

Uradni list RS št. 37, 18.05.1999
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Žalec
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 1998

Uradni list RS št. 28, 22.04.1999
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 1999

Uradni list RS št. 17, 24.03.1999
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT