Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

 • Tanja Razboršek Rehar, sekretar 
  odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji

KABINET ŽUPANA

 • Darja Orožim, višja svetovalka I
  vodenje upravnih postopkov na prvi in drugi stopnji
  odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji po ZDIJZ

URAD ZA PREMOŽENJSKE, PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE

 • Tatjana Bulatović, višja svetovalka II
  vodenje upravnih postopkov na prvi in drugi stopnji
 • Branka Đuraš, višja svetovalka I
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Andreja Dolinšek, svetovalka II
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Lea Pungartnik, svetovalka III
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji

URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 • Aleksander Žolnir, podsekretar
  vodenje in odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji
 • Aleš Uranjek, višji svetovalec
  vodenje in odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji
 • Bojan Zakonjšek, višji svetovalec II
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Marjana Kopitar, višja svetovalka I
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Majda Marovšek, višja svetovalka I 
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Polona Smrkolj, svetovalka III
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Petra Kobal Šorli, višja svetovalka II 
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji

URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 • Nataša Gaber Sivka, višja svetovalka I 
  vodenje in odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji
 • Matej Pinter, višji svetovalec I 
  vodenje in odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji
 • Bojan Jereb, višji referent I 
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Blaž Tkalec, svetovalec III
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji

URAD ZA PROSTOR IN GOSPODARSTVO 

 • Borut Sitar, višji svetovalec I 
  vodenje in odločanje o upravnih zadevah na prvi stopnji
 • Bojan Iršič, višji svetovalec I 
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Darja Dobrajc Lukman, višja svetovalka III
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Petra Centrih, višja svetovalka III
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
 • Tilka Potočnik, svetovalka I 
  vodenje upravnih postopkov na prvi stopnji
Oblikovanje in izdelava: E-SOFT