Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Arhiv 2012

TO JE ARHIVSKA STRAN!

24.12.2012
Javno zbiranje ponudb (Tržnica Žalec)
več

17.12.2012 ZKŠT Javni poziv - kulinarični večeri več

22.11.2012 Javna obravnava predlogov odlokov več

16.11.2012 Javna razgrnitev OPN Občine Žalec več

15.11.2012 Obvestilo Delavske hranilnice, Agencije Žalec več

15.11.2012 Priprava OPPN Juteks več

07.11.2012 Priprava OPPN Šempeter - severovzhod več

22.10.2012 Zbor krajanov - preoblematika nastanitve brezdomcev in odvisnikov več

19.10.2012 Objavljen je 2 del razpisa Savinov sklad 2012 več

17.10.2012 Zbiranje ponudb - sončna elektrarna na strehi osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini več

11.10.2012 Javna razgrnitev OPPN Minerva več

11.10.2012 Začetek priprave OPPN Levec več

04.10.2012 Javna predstavitev - Ekokamp Vrbje več

04.10.2012 Obvestilo ELES - k.o. Zalog več

04.10.2012 Obvestilo - suša 2012, prijava škode več

04.10.2012 Opozorilo - cepljenje lisic več

03.10.2012 Prenovljena Tržnica Žalec več

03.10.2012 Poročilo podjetja OMCO Feniks več

03.10.2012 Gozdna učna pot Hrastje - video več

01.10.2012 Povabilo prodajalcem k prodaji ob otvoritvi prenovljene Tržnice Žalec več

28.09.2012 Prosto delovno mesto, pripravnik - zaključeno

28.09.2012 Javna obravnava več

26.09.2012 Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice več

24.09.2012 Gozdna učna pot Hrastje - namestitev gnezdilnic več

15.09.2012 Dnevi slovenskih svetovalnih središč več

13.09.2012 Pogoji za pridobitev plakatnih mest - volitve predsednika več

12.09.2012 Posodobitev gozdne učne poti v Grižah več

06.09.2012 Javni natečaj - prosto uradniško delovno mesto - zaključeno

22.08.2012 Zatiranje rastlin iz rodu Ambrosia več

12.07.2012 Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda v Občini Žalec, del območja KS Petrovče več

29.06.2012 V Žalcu spremenjena ureditev prometa več

19.06.2012 Odprtje Šolske ulice, Šempeter več

12.06.2012 Prijava za vzgojitelja - letovanje otrok več

12.06.2012 Letovanje otrok več

01.06.2012 Vrtci - poletna rezervacija več

31.05.2012 Javni razpis - okoljske nevladne organizacije več

29.05.2012 Brezplačna oddaja izrabljenih vozil v razgradnjo za občane in v posebnih primerih več

29.05.2012 Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda v občini Žalec, del območja KS Petrovče več

28.05.2012 Javna obravnava več

28.05.2012 Prodaja nepremičnin več

25.05.2012 Namera za ustanovitev služnosti - sončna elektrarna več

10.05.2012 Javni razpis - turizem več

07.05.2012 Navodilo za koriščenje sredstev proračuna Občine Žalec
pri odstranjevanju azbestnih odpadkov
več

20.04.2012 Javni razpis - zobozdravstvena dejavnost več

20.04.2012 Javna obravnava odlokov več

17.04.2012 Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini stališča do pripomb

10.04.2012 Prenehanje požarne ogroženosti naravnega okolja več

03.04.2012 Poziv graditeljem kmetijskih objektov več
obrazec

02.04.2012 Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda v Občini Žalec, naselje Šempeter II. faza več

02.04.2012 Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda v občini Žalec, del območja KS Petrovče več

30.03.2012 Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2012/2013 več

27.03.2012 Požarna ogroženost naravnega okolja več

21.03.2012 Tržnica Žalec - informativni poziv interesentom več

20.03.2012 RA Savinja: 26. natečaj za dodelitev posojil za pospeševanje obrti in podjetništva več

19.03.2012 Oddaja EKOMAT 2 - varstvo okolja v Občini Žalec in čistilna akcija več

02.03.2012 Prosta strokovno tehnična delovna mesta - zaključeno
strokovni sodelavec VII/2-II
strokovni sodelavec VI
operativec V

02.03.2012 Prosto delovno mesto za določen čas - nadomeščanje med porodniškim dopustom - zaključeno

01.03.2012 Poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika ustanovitelja v svetu JZ I. Osnovna šola Žalec več

29.02.2012 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta - zaključeno

28.02.2012 Referendum o Družinskem zakoniku - pogoji plakatiranja več

20.02.2012 Pomladansko čiščenje in urejanje okolja več

20.02.2012 Prevzem odsluženih motornih vozil več

17.02.2012 Javno zbiranje ponudb za najem cvetličarne več

09.02.2012 Poziv graditeljem kmetijskih objektov več

30.01.2012 Javna obravnava več

25.01.2012 Obvestilo o končanem postopku več

20.01.2012 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta referent - zaključeno

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT