Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Uradni list RS - leto 2006
Uradni list RS št. 135, 21. 12. 2006
Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žalec za leto 2007
Uradni list RS št. 132, 15. 12. 2006
Poročilo o izidu naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Griže Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Žalec
Uradni list RS št. 122, 28. 11. 2006
Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata z liste
Uradni list RS št. 115, 10. 11. 2006
Poročilo o ugotovitvi izidov volitev za župana Občine ŽalecPoročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta v Občini Žalec
Uradni list RS št. 113, 6. 11. 2006
Razpis ponovnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Griže
Uradni list RS št. 94, 8. 9. 2006
Program priprave občinskega lokacijskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod
Uradni list RS št. 86, 11. 8. 2006
Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Žalec
Uradni list RS št. 83, 4. 8. 2006
Program priprave občinskega lokacijskega načrta Šempeter ob Strugi
Uradni list RS št. 74, 14. 7. 2006
Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra parc. št. 1401/3 k.o. Žalec
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2137 k.o. Železno in parc.št. 2113/1 k.o. Zalog
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov in projektov na področju turizma
Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Žalec
Uradni list RS št. 68, 30. 6. 2006
Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Žalec (SPRO OŽ in PRO OŽ)
Uradni list RS št. 43, 21. 4. 2006
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1733/9, 1733/11, 1733/12 in 1733/13, vse k.o. Gotovlje
Uradni list RS št. 42, 19. 4. 2006
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
Sklep o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov
Sklep o ceni storitve pomoč družini na domu v Občini Žalec
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2005
Uradni list RS št. 38, 11. 4. 2006
Sklep o javni razgrnitvi predloga zazidalnega načrta stanovanjske soseske Liboje – sever
Uradni list RS št. 28, 17. 3. 2006
Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Uradni list RS št. 23, 3. 3. 2006
Odlok o programu prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2006
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni snagi in videzu naselij v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec
Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Občine Žalec
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec
Uradni list RS št. 13, 10. 2. 2006
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Zarja Petrovče
Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Vrbje ob Strugi
Uradni list RS št. 9, 27. 1. 2006
Program priprave občinskega lokacijskega načrta severnega dela naselja Šempeter
Uradni list RS št. 3, 10. 1. 2006
Program priprave občinskega lokacijskega načrta TPC Žalec
Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
Oblikovanje in izdelava: E-SOFT