Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

VVO Medlog

Objavljamo osnutek uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Savinjske kotline za območje Dobrne, Celja, Štor, Vitanja in Vojnika. Določila uredbe vplivajo tudi na območja naselij Levec, Drešinja vas, Arja vas in Petrovče.
osnutek uredbe priloga 1 priloga 2 priloga 3 priloga 4 Levec - meja med najožjim in ožjim vodovarstvenim območjem

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT