Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Arhiv JNMV

TO JE ARHIVSKA STRAN

22.05.2018 Gradnja komunalne infrastrukture na območju ZN stanovanjska soseska Liboje sever in sanacija plazu (JN003269/2018)
Rok za oddajo ponudb: 7.6.2018 do 10:00 ure na portalu e-JN: povezava)
Odpiranje ponudb na e-JN: 7.6.2018 ob 10:05 uri
Razpisna dokumentacija: DOC (popravljena 31.05.2018)
Popis del: ZIP
PZR: ZIP, ZIP
Vzorec pogodbe: PDF
Obrazec ESPD: XML

25.04.2018 Nadzidava objekta Osnovne šole Petrovče (JN002753/2018, oddaja ponudb na portalu eJN)
Rok za oddajo ponudb 09.05.2018 do 11.00 ure
Odpiranje ponudb 09.05.2018 ob 11.30 uri v sejni sobi Občine Žalec
Razpisna dokumentacija: ZIP (17 MB)

30.03.2018 Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-4/3 (PC AG III) (JN002276/2018)
Rok za oddajo ponudb 16.4.2018 do 9.00 ure
Odpiranje ponudb 16.4.2018 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Žalec
Razpisna dokumentacija: DOC
Projektna naloga: DOC
Vzorec pogodbe: PDF
Grafični izsek območja: PDF
Prikaz ureditvenega območja: PDF
Obrazec ESPD: XML

29.03.2018 Ureditev Levstikove ulice (JN002083/2018)
Rok za oddajo ponudb 17.4.2018 do 9.00 ure
Odpiranje ponudb 17.4.2018 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Žalec
Razpisna dokumentacija: DOC
Popis del: XLS
Vzorec pogodbe: PDF
Tehniško poročilo: DOC
Situacije, profili: ZIP
Obrazec ESPD: XML

05.03.2018 Gradnja ceste A s komunalno infrastrukturo na območju SD OPPN ZN južno od železnice (JN001269/2018)
Rok za oddajo ponudb: 22.03.2018 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb: 22.03.2018 ob 10.00 uri.
Razpisna dokumentacija DOCX
Popis del XLS popravljen 09.03.2018
Vzorec pogodbe: PDF
Pregledna situacija PDF
Komunalna situacija PDF
Situacija cestnega omrežja PDF
Tehniško poročilo DOC
Obrazec ESPD: XML
Detajl parapetnega zidu PDF
Detajl ograje PDF

12.01.2018 Nakup kombija 8+1 za prevoz šolskih otrok (JN000169/2018)
Rok za oddajo ponudb: 25.01.2018 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb: 25.01.2018 ob 10.00 uri.
Razpisna dokumentacija: DOCX
Vzorec pogodbe: PDF
Obrazec ESPD: XML

28.07.2017 Ureditev atletske steze v športnem parku Šempeter (JN007163/2017)
Rok za oddajo ponudb: 11.08.2017 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb: 11.08.2017 ob 10.00 uri.
Razpisna dokumentacija: DOCX
Popisi: XLSX
Situacija: PDF
Vzorec pogodbe: PDF
Obrazec ESPD: XML

18.04.2017 Gradnja nadstrešnice tržnice Žalec (JN003425/2017)
Rok za oddajo ponudb: 03.05.2017 do 14.00 ure.
Odpiranje ponudb: 03.05.2017 ob 15.00 uri.
Razpisna dokumentacija: DOCX (dopolnjena 18.04.2017 17:20)
Tehnično poročilo: PDF
Tehnično poročilo arhitekture: PDF
Popisi: XLSX
Skice: skica 1, skica 2, skica 3
Vzorec pogodbe: PDF (dopolnjen 18.04.2017 17:20)
Obrazec ESPD: XML

14.03.2017 Gradnja javne infrastrukture v PC AG II (JN001859/2017)
Rok za oddajo ponudb: 27.3.2017 do 9.00 ure.
Odpiranje ponudb: 27.3.2017 ob 10.00 uri.
Razpisna dokumentacija: DOCX
Vzorec pogodbe: PDF
Popis: XLS
Pregledna situacija PDF
Komunalna situacija PDF
Situacija meteorne kanalizacije z odvodnjavanjem: PDF
Tehnično poročilo DOC
ESPD obrazec: XML

27.12.2016 Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov (JN008024/2016-W01)
Rok za oddajo ponudb: 11.1.2017 do 13.00 ure.
Odpiranje ponudb: 11.1.2017 ob 14.00 uri.
Razpisna dokumentacija: DOCX
Vzorec pogodbe: PDF
Priloga 1 (obseg storitev): PDF
ESPD obrazec:
XML

16.12.2016 Izvedba prisilnega prezračevanja stavb v lasti Občine Žalec (JN007849/2016-W01)
Rok za oddajo ponudb: 27.12.2016 do 13.30 ure.
Odpiranje ponudb: 27.12.2016 ob 14:00 uri.
Razpisna dokumentacija: DOC
ESPD obrazec: XML
OŠ Šempeter:
- popis del:
XLS
- popis strojnih instalacij: XLS
- popis elektro instalacij: XLS
Vrtec Žalec:
- načrt instalacij:
PDF
- popis del: XLS

23.11.2016 Opravljanje storitev prehrane za potrebe uporabnikov Zavetišča za brezdomce in socialno ogrožene občane Občine Žalec, pri kateri ponudnik uporabi del živil, pridelanih na ekološki način
Rok za oddajo ponudb: 5.12.2016 do 9:00 ure. Odpiranje ponudb: 5.12.2016 ob 10:00 uri.
Razpisna dokumentacija:
DOC
Priporočila za naročanje: PDF
ESPD obrazec XML

30.09.2016 Gradnja pločnika ob LC490051 Žalec – cerkev (Savinjska cesta) (JN005910/2016-W01)
Rok za oddajo ponudb: 10.10.2016 do 9.00 ure. Odpiranje ponudb: 10.10.2016 ob 10.00 uri.
Razpisna dokumentacija
DOCX
Vzorec pogodbe PDF
Popis del XLSX
Pregledna situacija PDF
Gradbena situacija PDF
Situacija komunalnih naprav in napeljav PDF
Normalni profil PDF
Profil 2 PDF
Primeri ograje
DOCX
Poročilo DOC
ESPD obrazec XML

12.07.2016 Izgradnja komunalne infrastrukture za del območja VR-1/1 v Vrbju (JN003662/2016-W01)
Rok za oddajo ponudb: 1.8.2016 do 09:00 ure. Odpiranje ponudb: 1.8.2016 ob 10:00 uri.
Razpisna dokumentacija
DOCX
Vzorec pogodbe
PDF
Popis del
XLS (popravljen 26.7.2016)
Poročilo, situacije, profili
ZIP
ESPD obrazec
TXT

01.06.2016 Gradnja pločnika ob LC 490440 Žalec-Ložnica-Pernovo-Lopata ( JN002032/2016-W01)
Rok za oddajo ponudb: 15.6.2016 do 9.00 ure. Odpiranje ponudb: 15.6.2016 ob 10.00 uri.
Razpisna dokumentacija
DOCX
Vzorec pogodbe
PDF
Popis del
XLSX
Poročilo, situacije, profili
ZIP
ESPD obrazec
TXT

31.03.2016 Zunanja ureditev Doma II. Slovenskega tabora ( NMV2272/2016)
Rok za oddajo ponudb: 15.4.2016 do 9.00 ure. Odpiranje ponudb: 15.4.2016 ob 10.00 uri.
Razpisna dokumentacija
DOCX
Tehniško poročilo
DOCX
Vzorec pogodbe
PDF
Popis del
XLS
Situacije: zunanja ureditev
PDF, kanalizacija PDF

24.03.2016 Izdelava celostne prometne strategije Občine Žalec ( NMV1876/2016)
Rok za oddajo ponudb: 8.4.2016 do 9.00 ure. Odpiranje ponudb: 8.4.2016 ob 10.00 uri.
Minimalni pogoji za izelavo
DOCX
Razpisna dokumentacija
DOCX
Projektna naloga
DOCX
Vzorec pogodbe
PDF

12.02.2016 Rekonstrukcija LC 490402 »Ponikva – Podkraj« - II. Faza ( NMV845/2016)
Rok za oddajo ponudb: 29.2.2016 do 9.00 ure. Odpiranje ponudb: 29.2.2016 ob 10. uri.
Razpisna dokumentacija
DOCX
Vzorec pogodbe
PDF
Popis del:
XLSX
Tehniško poročilo:
DOCX
Pregledna situacija:
PDF
Ureditvena situacija:
PDF
Normalni prečni prerez:
PDF
Skice:
ureditvena situacija, pregledna situacija, prečni prerez

27.11.2015 Vzdrževanje javne razsvetljave in objektov svetlobne prometne signalizacije v Občini Žalec v obdobju 2016-2018 ( NMV7635/2015)
Rok za oddajo ponudb: 10.12.2015 do 08:30 ure. Odpiranje ponudb: 10.12.2015 ob 09:00 uri.
Razpisna dokumentacija:
DOCX
Seznam opreme:
PDF
Popis del:
XLSX

22.10.2015 Nabava traktorja ( NMV6770/2015)
Rok za oddajo ponudb: 29.10.2015 do 9.00 ure. Odpiranje ponudb: 29.10.2015 ob 10.00 uri.
Razpisna dokumentacija:
DOCX
Tehniške specifikacije:
PDF

23.09.2015 Gradnja Fontane v Žalcu (
NMV6051/2015, NMV6187/2015)
Rok za oddajo ponudb: 14.10.2015 do 09:00 ure. Odpiranje ponudb: 14.10.2015 ob 10:00 uri.
Razpisna dokumentacija
DOCX
Vzorec pogodbe
PDF
Popisi del:
gradbena dela
XLSX
elektrika
XLSX
strojne inštalacije
XLSX
zunanja ureditev, arhitektura
XLSX
Tehniško poročilo:
PDF
Skice:
situacija, tloris - podzemni del, strojnica: prerez AA, prerez BB
Detajli:
tlakovanje, prerezi, klopi, prerezi (bakrena obloga)

26.06.2015 Ureditev odvodnjavanja in obnova vozišča Velenjske ceste v Žalcu (NMV3885/2015)
Roka za oddajo ponudb: 13.7.2015 do 09:00 ure. Odpiranje ponudb: 13.7.2015 ob 10:00 uri.
Razpisna dokumentacija
DOCX
Vzorec pogodbe PDF
Popis del XLSX
Idejna zasnova PDF

15.06.2015 Obnova talnih označb na občinskih cestah v občini Žalec (NMV3593/2015)
Rok za oddajo ponudb: 29.6.2015 do 09.00 ure. Odpiranje ponudb: 29.6.2015 ob 10. 00 uri.
Razpisna dokumentacija
DOCX
Vzorec pogodbe PDF
Popis del XLSX
Tehnični pogoji PDF

27.05.2015 Sanacija plazu na lokalni cesti LC490090 (odsek LC490091) Liboje – Zagreben – Zabukovica (NMV3072/2015)
Rok za oddajo ponudb: 5.6.2015 do 09:00 ure. Odpiranje ponudb: 5.6.2015 ob 10:00 uri.
Razpisna dokumentacija
DOCX
Vzorec pogodbe PDF
Popis del XLSX (28.5.2015 10:47, popravljen opis 1 in 2 sklopa na listu "Rekapitulacija")
PZR naslovna stran
PDF
PZR A (podporni zid in cestni nasip)
ZIP
PZR B (cestno omrežje in odvodnjavanje) ZIP
PZR C (ureditev potoka) ZIP

02.04.2015 REKONSTRUKCIJA LC 490402 »PONIKVA - PODKRAJ« faza II.b in II.c (NMV 1745/2015)
Rok za oddajo ponudb: 17.04.2015 do 9.00 ure. Odpiranje ponudb: 17.04.2015 ob 10.00 uri.
Razpisna dokumentacija
DOCX
Vzorec pogodbe DOCX
Tehnično poročilo DOCX
Popis del XLSX popravljen 09.04.2015 (tabela II.faza-c, točka 1. Preddela, popravljena količina pri šifri 11 123 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v hribovitem terenu iz 1,4 km na 0,14 km)
Lokacija in prečni profil
PDF

22.12.2014 Preureditev podstrešja Glasbene šole Rista Savina Žalec (NMV5812/2014)
Rok za oddajo ponudb: 13.01.2015 do 13.00 ure. Odpiranje ponudb: 13.01.2015 ob 14.00 uri.
Dokumentacija:
ZIP
Obvestilo o oddaji naročila (NMV1109/2015)

12.12.2014 Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov (NMV5652/2014)
Rok za oddajo ponudb: 07.01.2015 do 13.00 ure
Razpisna dokumentacija:
DOC
Vzorec pogodbe: DOC

20.11.2014 Vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Žalec (NMV5149/2014)
Rok za oddajo ponudb: 28.11.2014 do 9.00 ure
Razpisna dokumentacija:
DOC

22.12.2014 Preureditev podstrešja Glasbene šole Rista Savina Žalec (NMV5812/2014)
Rok za oddajo ponudb: 13.01.2015 do 13.00 ure. Odpiranje ponudb: 13.01.2015 ob 14.00 uri.
Dokumentacija:
ZIP

12.12.2014 Okolju prijazno čiščenje poslovnih prostorov (NMV5652/2014)
Rok za oddajo ponudb: 07.01.2015 do 13.00 ure
Razpisna dokumentacija:
DOC
Vzorec pogodbe: DOC

20.11.2014 Vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Žalec (NMV5149/2014)
Rok za oddajo ponudb: 28.11.2014 do 9.00 ure
Razpisna dokumentacija:
DOC

16.09.2014 Gradnja pločnika Zabukovica-Migojnice, 1.faza (NMV3731/2014)
Rok za oddajo ponudb: 23.9.2014 do 13. ure
Odpiranje ponudb: 23.9.2014 ob 14. uri
Razpisna dokumentacija
DOC
Tehnično poročilo DOC
Popis XLS

01.09.2014 Gradnja pločnika Gotovlje, odsek skladišče NIVO-Ložnica (NMV3363/2014)
Rok za oddajo ponudb: 12.9.2014 do 10. ure
Odpiranje ponudb: 12.9.2014 ob 11. uri
Razpisna dokumentacija
DOC
Tehnično poročilo DOC
Popis XLS

28.07.2014 Rekonstrukcija lokalne ceste LC 490402 »Ponikva – Podkraj« - I. faza (NMV 2751/2014)
Rok za oddajo ponudb: 13.08.2014 do 13.00
Razpisna dokumentacija:
DOCX
Tehnično poročilo: DOCX
Popis del: XLSX

22.07.2014 Zamenjava stavbnega pohištva v stanovanjih Občine Žalec (NMV 2632/2014)
Rok za oddajo ponudb: 07.08.2014 do 12.00, odpiranje ponudb 07.08.2014 ob 13.00
Razpisna dokumentacija:
DOCX

Priloga: DOC
Izmere: PDF
Popis del: XLS (popravljen 29.7.2014)

02.07.2014 Mestni paviljon Žalec (NMV 2157/2014)
Rok za oddajo ponudb: 11.07.2014 do 11.00, odpiranje ponudb 11.07.2014 ob 12.00
Razpisna dokumentacija:
DOCX
Popis - gradbeni: XLS
Popis - elektro: XLSX

06.06.2014 Urbana oprema (NMV 1562/2014)
Rok za oddajo ponudb: 13.6.2014 do 12.00, odpiranje ponudb 13.6.2014 ob 12.30
Razpisna dokumentacija:
DOC
Obvestilo o oddaji naročila (NMV3528/2014)

22.5.2014 Obnova kopalnic v stanovanjih Občine Žalec (NMV1265/2014)
Rok za oddajo ponudb: 2.6.2014 do 13.00 ure
Razpisna dokumentacija:
DOCX
Popis: XLS

24.4.2014 Energetska sanacija prizidka OŠ Petrovče (NMV832/2014)
Rok za oddajo ponudb 16.5.2014 do 10.00 ure
Odpiranje ponudb 16.5.2014 ob 11. uri
Razpisna dokumentacija:
DOC
Popisi del: XLSX
Situacija: PDF
Vodilna mapa: PDF
Tehnično poročilo arhitektura: PDF
Tehnično poročilo strojne inštalacije: PDF
Tehnično poročilo elektroinštalacije: PDF

23.4.2014 Gradnja pločnika ob lokalni cesti LC490440 in javni poti JP990751 Gotovlje – Ložnica in Ložnica – Škafarjev hrib (NMV789-/2014)
Rok za oddajo ponudb: 6.5.2014 do 13.00 ure
Odpiranje ponudb 6.5.2014 ob 14.00 uri
Razpisna dokumentacija:
DOC
Tehnično poročilo: PDF
Popisi del: XLS
Obvestilo o oddaji naročila (NMV3529/2014)

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT