Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Arhiv 2015

TO JE ARHIVSKA STRAN!

30.12.2015 Javni natečaj za prosto delovno mesto več

30.12.2015 Javna objava za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta več

23.12.2015 Javna obravnava predloga Programa dela Občinskega sveta v letu 2016 več

22.12.2015 Obvestilo - dopolnilna odločba o ukrepih proti bolezni modrikastega jezika več

22.12.2015 Poslovni čas 24. in 31. decembra več

18.12.2015 Delovanje Finančne pisarne Žalec več18.12.2015 Uporaba davčnih blagajn na kmetijah več

17.12.2015 MOP pripravil predlog Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2015 - 2021 več
predlog NZPO Si (strani 136-157 - Savinja)

09.12.2015 Obvestilo - odločba o ukrepih proti bolezni modrikastega jezika več

08.12.2015 Zbiranje predlogov za podelitev Savinovih odličij več

07.12.2015 Prvi izziv 2015 za zaposlitev skoraj tri tisoč mladih brezposelnih več

23.11.2015 Javna obravnava - lokalni energetski koncept več
koncept

20.11.2015 Zaščitni ukrepi proti bolezni modrikastega jezika več

20.11.2015 Pogoji plakatiranja - referendum več

20.11.2015 Vabilo na dogodek "Kako živeti s poplavami?" več

17.11.2015 Obvestilo - osnutek Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov za območje Celja in Žalca več

17.11.2015 Poziv za oblikovanje predloga za imenovanje članov sveta območne izpostave JSKD več

16.11.2015 Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN LO-7 več

09.11.2015 Planetu Zemlja prijazna občina več

03.11.2015 Mladi in prehod na trg dela več

27.10.2015 Javna razgrnitev osnutka OPPN - ZN južno od železnice v Žalcu več

26.10.2015 Javna obravnava Pravilnika o spodbujanju razvoja malega gospodarstva v občini Žalec za programsko obdobje 2015 – 2020 več

26.10.2015 Poziv za predlaganje kandidata za namestnika člana Občinske volilne komisije več

26.10.2015 Interaktivni dokumentarni program "Izzivalec ulice" več

26.10.2015 Družabni večer "Moč resnice" več

15.10.2015 Žalec najlepši med manjšimi mesti v Sloveniji več

05.10.2015 Javno naznanilo o javni razgrnitvi (Studence) več
popravek (datum javne obravnave: 4.11.2015)

29.09.2015 Delavnica - delovnopravni in davčni vidik prikritega delovnega razmerja in ekonomsko odvisnih oseb več

28.09.2015 Obvestilo uporabnikom in lastnikom kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav več

28.09.2015 Razpisana sredstva Sklada za podjetniške projekte več

23.09.2015 Poslovanje Finančne pisarne Žalec več

17.09.2015 Povabilo - tečaji italijanščine in nemščine več prijavnica

09.09.2015 Vabimo na Mrzlico več

08.09.2015 Izjava za medije o uspešno zaključeni eneregetski sanaciji prizidtka OŠ Petrovče več

08.09.2015 Izjava za medije o zaključku gradnje sekundarne kanalizacije Šempeter III. in IV. faza ter Drešinja vas II. faza več

03.09.2015 Poziv - predlaganje članov Občinske volilne komisije več

02.09.2015 Po znanje na UPI Žalec več

31.08.2015 Prispevki o varnosti v prometu več

26.08.2015 Javni razpis za dodelitev štipendij več

17.08.2015 Brezplačno varstvo otrok na UPI Žalec več

12.08.2015 Javna razgrnitev OPPN Zaloška Gorica več

07.08.2015 Zbiranje ponudb za vzdrževanje gozdnih cest več

03.08.2015 Odpis dolgov več

31.07.2015 Osnovna šola za odrasle več

29.07.2015 Seznam podpisnikov Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov več

23.07.2015 Anketa o položaju najemnikov stanovanj več

08.07.2015 Objavljen javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žalec za leto 2015 in 2016 več

06.07.2015 Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe več

30.06.2015 Obvestilo o sofinanciranju obnove uličnih fasad več

30.06.2015 60 let Gasilske zveze Žalec več

30.06.2015 Vabilo - predstavitev osnutka Gozdnogospodarskega načrta GGE Ponikva več

26.06.2015 Objava prostega strokovno tehničnega delovnega mesta več

24.06.2015 Z avtobusom v Logarsko dolino več

18.06.2015 Energetska sanacija Vrtca Šempeter več

15.06.2015 Natečaj za prosto delovno mesto več

05.06.2015 Javno naznanilo OPPN Hramše več

04.06.2015 Javni razpis MKGP (Ukrep II) več

02.06.2015 Predlaganje predstavnikov ustanovitelja več

02.06.2015 Gasilska zveza Žalec, sporočilo za javnost več

21.05.2015 Začetek priprave OPPN v k.o. Studence več

18.05.2015 60 let Gasilske zveze Žalec več
zloženka

18.05.2015 Sredstva Eko sklada 2015 - predstavitev več

15.05.2015 Predlaganje predstavnikov ustanovitelja v svetu I. osnovne šole Žalec več

08.05.2015 Teden vseživljenjskega učenja več

08.05.2015 Okrogla miza "SOBIVANJE NARODOV: BESEDNI IZRAZ ALI URESNIČEVANJE V PRAKSI?" več

04.05.2015 Koledar odvoza nevarnih odpadkov iz gospodinjstev več

04.05.2015 Vabljeni na delavnice LAS Spodnje Savinjske doline več

04.05.2015 Sejem malih komunalnih čistilnih naprav več

28.04.2015 Javni poziv EKO SKLADA - nepovratna sredstva več

24.04.2015 Objava prostega strokovno tehničnega delovnega mesta za določen čas več

14.04.2015 Pobude za podelitev priznanj Občine Žalec več

09.04.2015 Kresovanje - obvestilo Upravne enote Žalec več

09.04.2015 Gradbena dela v OMCO Feniks - občasno povečan hrup več

08.04.2015 APZ Risto Savin z mednarodnega tekmovanja z zlato medaljo več

31.03.2015 Objavljen razpis za sofinanciranje projektov in prireditev več

26.03.2015 Letovanje otrok 2015 več

25.03.2015 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav več

24.03.2015 Dan za Zemljo v občini Žalec več

18.03.2015 Pozor, žabe na cesti! več

16.03.2015 Javna dražba nepremičnin več

12.03.2015 Poziv promotorjem - »Center zdravja in aktivnega življenja Vrbje – EKOKAMP« več

12.03.2015 Objava prostega strokovno tehničnega delovnega mesta več

11.03.2015 Poziv k predlaganju kandidatov več

11.03.2015 Povabilo Mladinskega sveta Slovenije k izpolnitvi ankete več

10.03.2015 Prenehajmo z deli v mejicah in na obrežjih vodotokov več

04.03.2015 Obvestilo o zbiranju pobud za obnovo Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec več

04.03.2015 Humanitarna akcija zbiranja odpadnih surovin več

02.03.2015 Pomladansko čiščenje okolja več

27.02.2015 Vnos zbirnih vlog 2015 za ukrepe kmetijske politike več

24.02.2015 Objavljeni javni razpisi za sofinanciranje iz sredstev občinskega proračuna več

22.02.2015 Obvestilo UE Žalec nosilcem kmetijskih gospodarstev več

19.02.2015 Razpis "Inovator leta SSD 2014" več

16.02.2015 Tečaj angleščine za zaposlene v gostinstvu in turizmu več

16.02.2015 Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice
naznanilo povzetek za javnost

09.02.2015 Poročanje o financiranju volilne kampanje za lokalne volitve 2014 več

27.01.2015 Sklep o začetku priprave OPPN Spremembe in dopolnitve OLN Vrbje ob Strugi več

15.01.2015 Stališča do pripomb OPPN LO-4/4 (Ložnica) več

13.01.2015 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe več

12.01.2015 Javna razgrnitev - OPPN Vrbje 1/3 več

07.01.2015 Zbiranje predlogov za Savinova odličja 2014 več

01.01.2015 OBVESTILO - obveznost izdaje e-računa več

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT