Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Občinska volilna komisija

Občina ima volilno komisijo, kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Sestav občinske volilne komisije občine Žalec (mandatno obdobje 2015 – 2019):
predsednik: Simon Krčmar
namestnik predsednika: mag. Aleš Bidar 
članica: Lora Pirmanšek Virant
namestnik članice: Mitja Dvornik
član: Primož Sraka
namestnik člana: Borut Vaš
član: Bogdan Pečečnik
namestnik člana: Franc Rat

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Uradni list RS št. 82/2015, 92/2015, 51/2018)

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT