Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

OPN2

PRIČETEK SPREMEMB OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (26.2.2020)
 
Občina Žalec obvešča zainteresirano javnost, (vse fizične in pravne osebe), da pričenja s spremembami in dopolnitvami Občinskega prostorskega načrta (OPN).

Vse, ki bi želeli spremeniti namensko rabo zemljišča, kmetijsko ali gozdno zemljišče v stavbno ali obratno, ali imate kakršne koli druge pobude v zvezi z OPN obveščamo, da lahko podate pobudo za spremembo.

Postopek je naslednji:
• izpolnite obrazec (OBR SDOPN-2), ki ga lahko prenesete tukaj (
DOC, PDF),
• izpolnjen obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami ter potrdilom o plačilu predpisane takse za obravnavo pobude (glej navodilo spodaj), pošljite elektronsko na e-naslov glavna.pisarna@zalec.si oz. pisno na naslov OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
(Za spremembo osnovne namenske rabe v OPN znaša taksa 200,00 evrov za posamezno pobudo. Za spremembo podrobnejše namenske rabe v OPN, znaša taksa 100,00 evrov. (Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Žalec, Uradni list RS št. 50/2018)).

Obdobje vlaganja pobud:

Občina prejema  pobude od 1. marca 2020 in jih bo sprejemala do 31. julija 2020. Pobude oddane po tem datumu, Občina ne bo obravnavala.

Tiste občane, ki so podali informativne pobude za spremembo namenske rabe zemljišč v obdobju od leta 2013, ko Občina ni sprejemala pobud, obveščamo, da bodo pobudo morali ponovno podati na predpisanem obrazcu in poravnati takso za obravnavo pobude. Obrazec za vlaganje pobude z natančnimi navodili bodo prejeli po pošti.

Za informacije lahko pokličete na tel. 03 713 64 54.

Navodilo za plačevanje taks za obravnavo pobud:
 
pobudnik je  pravna oseba:
plačilo na TRR : 01390-5900324715, model 11 76880-7047061-2020 
za pobudo spremembe osnovne namenske rabe 200,00 EUR (UPN QR obrazec: PNG)
za spremembo podrobnejše namenske rabe 100,00 EUR (UPN QR obrazec: PNG)
 
pobudnik je fizična oseba:
plačilo na TRR : 01390-5900326849  model 11 76880-7047070-2020
za pobudo spremembe osnovne namenske rabe 200,00 EUR (UPN QR obrazec: PNG)
za spremembo podrobnejše namenske rabe 100,00 EUR (UPN QR obrazec: PNG)

 

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT