Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Uradni list RS - leto 2005

Uradni list RS št. 120, 29. 12. 2005
Odlok o zazidalnem načrtu za mlekarno Celeia

Uradni list RS št. 118, 27. 12. 2005
Sklep o določitvi cen programov Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2006

Uradni list RS št. 104, 21. 11. 2005
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Žalec
Pravilnik o merilih za dodelitev finančnih sredstev iz proračunske rezerve
Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter

Uradni list RS št. 96, 28. 10. 2005
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žalec

Uradni list RS št. 94, 25. 10. 2005
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
Pravilnik o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2005

Uradni list RS št. 92, 18. 10. 2005
Odlok o začasnem zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za naravni rezervat

Uradni list RS št. 71, 28. 7. 2005
Program priprave občinskega lokacijskega načrta Zarja Petrovče

Uradni list RS št. 68, 18. 7. 2005
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijskega območja SIP Šempeter

Uradni list RS št. 61, 30. 6. 2005
Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Levec – za območje R.S.L. Levec

Uradni list RS št. 52, 27. 5. 2005
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2004

Uradni list RS št. 48, 13. 5. 2005
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec

Uradni list RS št. 44, 5. 5. 2005
Program priprave občinskega lokacijskega načrta LIKO Liboje

Uradni list RS št. 16, 18. 2. 2005
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec
Spremembe in dopolnitve Pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v Občini Žalec
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Žalec
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Žalec
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2005

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT