Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Arhiv 2013

TO JE ARHIVSKA STRAN!

24.12.2013 Javna obravnava Statuta DPM Žalec več

18.12.2013 Javna razgrnitev - OPPN Ferralit več

17.12.2013 Žalec in njegova okolica - promocijski film več

16.12.2013 Sporočilo za javnost - pričetek II. faze prenove starega mestnega jedra več

10.12.2013 Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Ferralit in okoljskega poročila več

10.12.2013 Začetek priprave OPPN "UN Petrovče" več

05.12.2013 Sporočilo za javnost - staro mestno jedro Žalec več

29.11.2013 Poziv za oddajo vlog za znižano plačilo vrtca več

26.11.2013 Poziv za predlaganje predstavnika ustanovitelja več

25.11.2013 Glasbena šola Žalec vabi več

22.11.2013 Javna obravnava odloka več

21.11.2013 Okrogla miza Mladinskega sveta Občine Žalec več

04.11.2013 Javna razgrnitev OPPN za gradnjo kmetijskih objektov več

28.10.2013 Upravljanje premoženja - objave več

25.10.2013 Javna obravnava aktov več

25.10.2013 Sporočilo za javnost - staro mestno jedro Žalec več

22.10.2013 Občina Žalec planetu Zemlja prijazna občina več

17.10.2013 Kam z izrabljenim vozilom? več

09.10.2013 Javno naznanilo - OPPN Šempeter - območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj več

30.09.2013 Javno naznanilo - OPPN Šempeter - severovzhodni del več

26.09.2013 Sporočilo za javnost - staro mestno jedro Žalec več

20.09.2013 Javna dražba nepremičnin več

16.09.2013 Ocenjevanje škode zaradi posledic suše v letu 2013 več

10.09.2013 Znižanje ali odpis prispevkov kmečkim gospodarstvom več

04.09.2013 Foto natečaj - vode Spodnje Savinjske doline več

28.08.2013 Sporočilo za javnost - staro mestno jedro Žalec več

28.08.2013 Aktualni razpisi več

07.08.2013 Obvestilo ARSKTRP pridelovalcem v zvezi z letošnjo sušo več

07.08.2013 Zbiranje in razgradnja avtomobilov tudi v Celju več

01.08.2013 Javna objava - prosto delovno mesto za določen čas več

31.07.2013 Ponovna javna dražba nepremičnin več

19.06.2013 Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem več

14.06.2013 Arheološka najdba v starem mestnem jedru Žalec več

13.06.2013 Javna dražba nepremičnin več

05.06.2013 Pričetek del v starem mestnem jedru Žalec več

04.06.2013 Punat - letovanje otrok, ki niso iz občine Žalec več

28.05.2013 Posodobitev gozdne učne poti Hrastje v Grižah več

28.05.2013 Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN za območje z oznako PG - 4 Pongrac več

23.05.2013 Javna objava - prosto delovno mesto za določen čas več

23.05.2013 Ureditev starega mestnega jedra Žalca več

14.05.2013 Poziv za predlaganje kandidata za člana sveta javnega zavoda več navodilo za predstavnike ustanovitelja

14.05.2013 Pogoji in roki za dajanje pobud za podelitev priznanj občine Žalec več

29.04.2013 Javni poziv RASR delodajalcem več

26.04.2013 Javna obravnava aktov več

23.04.2013 Izbor najlepšega kraja, hiše, kmetije 2013 več

22.04.2013 Vzgojitelj ali učitelj plavanja na letovanju otrok v Punatu - poziv več18.04.2013 Letovanje otrok v Punatu več09.04.2013 EKOFEJST na Veliki Pirešici več09.04.2013 OPPN PG-4 Pongrac - sklep o pričetku postopka več

09.04.2013 Najem poslovnega prostora (Petrovče 33) - zbiranje ponudb več

09.04.2013 Javna dražba nepremičnin več

08.04.2013 Najem poslovnega prostora na tržnici Žalec - zbiranje ponudb več

05.04.2013 DPN za plinovod Kidričevo - Vodice več

05.04.2013 OPPN za halo za obiranje in sušenje hmelja več

29.03.2013 Srečanje ob svetovnem dnevu vode na temo »Brez vode nas ni« več

27.03.2013 Javni razpis - sofinanciranje kulturnih projektov več

26.03.2013 Javni natečaj za prosto delovno mesto več - končan

26.03.2013 Razpis za dodelitev posojil za pospeševanje obrti in podjetništva več

22.03.2013 Javna obravnava aktov več

20.03.2013 ŠTAFETA SEMEN na kmečki tržnici v Žalcu več

19.03.2013 Poziv k predlaganju kandidatov za člane svetov javnih zavodov več

19.03.2013 Razpis kandidacijskega postopka za volitve v organe MSOŽ več

15.03.2013 Akcija čiščenja okolja je prestavljena na 22. marec

06.03.2013 Obvestilo Telekom Slovenije - Ponikva, Studence več

06.03.2013 Pomladanska akcija čiščenja okolja v občini Žalec več

14.02.2013 V KS Petrovče bodo priklapljali na novo kanalizacijo več

13.02.2013 Poziv k predlaganju kandidatov za člane svetov javnih zavodov več

13.02.2013 Novinarska konferenca in predstavitev ob zaključku projekta izgradnje sekundarne kanalizacije in obnove vodovoda v KS Petrovče več

23.01.2013 Preklic javnih razgrnitev za gradnjo državne ceste na odseku od AC A1 do Velenja jug več

16.01.2013 24. koordinacija mladinskih svetov lokalnih skupnosti več

10.01.2013 Waldorfska šola v Žalcu več

02.01.2013 Javna razgrnitev študije variant s predlogom izvedljive variante za gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj-Koper in mejo z Republiko Avstrijo ter okoljskega poročila več

24.12.2012 Javno zbiranje ponudb (Tržnica Žalec) več

17.12.2012 ZKŠT Javni poziv - kulinarični večeri več

22.11.2012 Javna obravnava predlogov odlokov več

16.11.2012 Javna razgrnitev OPN Občine Žalec več

15.11.2012 Obvestilo Delavske hranilnice, Agencije Žalec več

15.11.2012 Priprava OPPN Juteks več

07.11.2012 Priprava OPPN Šempeter - severovzhod več

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT