Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Uradni list RS - leto 2008
Uradni list RS št. 124, 30. 12. 2008
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2009
Uradni list RS št. 112, 28. 11. 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. Osnovna šola Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda glasbena šola »Risto Savin« Žalec
Uradni list RS št. 106, 11. 11. 2008
Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2008 – A
Uradni list RS št. 102, 28. 10. 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2008
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2007
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2006
Uradni list RS št. 100, 20. 10. 2008
Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Uradni list RS št. 96, 9. 10. 2008
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) stanovanjska soseska Petrovče vzhod
Uradni list RS št. 76, 25. 7. 2008
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
Uradni list RS št. 67, 4. 7. 2008
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) naselja Dobrtešnica Šempeter
Uradni list RS št. 64, 27. 6. 2008
Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci Občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2008
Uradni list RS št. 56, 6. 6. 2008
Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec
Odlok o zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem za krajinski park
Uradni list RS št. 53, 30. 5. 2008
Odlok o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2008
Uradni list RS št. 41, 25. 4. 2008
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta južno od železnice v Žalcu
Uradni list RS št. 34, 7. 4. 2008
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2009
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2008
Uradni list RS št. 32, 31. 3. 2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šempeter ob Strugi
Uradni list RS št. 29, 21. 3. 2008
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) TPC Žalec
Uradni list RS št. 27, 18. 3. 2008
Soglasje k ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec
Uradni list RS št. 16, 15. 2. 2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih ter padavinskih voda
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žalec
Uradni list RS št. 15, 11. 2. 2008
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008
Pravilnik o dodelitvi finančne pomoči pri pridobivanju dodatnih strokovnih znanj na področju kulture iz sredstev Savinovega sklada
Pravilnik o načinu in pogojih plakatiranja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Žalec
Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjske soseske Liboje – sever
Uradni list RS št. 14, 7. 2. 2008
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina
Uradni list RS št. 13, 5. 2. 2008
Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2000/1, k.o. Žalec
Uradni list RS št. 11, 31. 1. 2008
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec
Uradni list RS št. 6, 22. 1. 2008
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Uradni list RS št. 5, 18. 1. 2008
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
Oblikovanje in izdelava: E-SOFT