Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Uradni list RS - leto 1998

Uradni list RS št. 89, 23. 12. 1998
Odlok o razglasitvi naravnega spomenika reka Ložnica s poplavnim območjem za naravno znamenitost
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-varstvenega zavoda vrtci Občine Žalec
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec

Uradni list RS št. 80, 27. 11. 1998
Razpis drugega kroga volitev za župana
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Uradni list RS št. 78, 20. 11. 1998
Sklep o imenovanju člana volilne komisije
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o statusnem in upravljalskem preoblikovanju Komunalnega podjetja Žalec v "Javno komunalno podjetje Žalec", d.o.o.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovane narave v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih objektov, naprav in del, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Uradni list RS št. 77, 13. 11. 1998
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žalec za leto 1998

Uradni list RS št. 75, 4. 11. 1998
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec

Uradni list RS št. 74, 3. 11. 1998
Sklep o razrešitvah in imenovanjih v volilne komisije
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v vzgojno-varstvenem zavodu »Janko Herman« Žalec
Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini Žalec
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 4

Uradni list RS št. 63, 18. 9. 1998
Imenovanje volilnih komisij novoustanovljenih občin
Odlok o prenehanju javnega zavoda Žalske lekarne p. o.
Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje
Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Braslovče

Uradni list RS št. 62, 11. 9. 1998
Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Braslovče

Uradni list RS št. 58, 20. 8. 1998
Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 1
Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Žalec
Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Vransko
Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Tabor
Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Prebold
Odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Polzela

Uradni list RS št. 56, 7. 8. 1998
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 1998

Uradni list RS št. 49, 3. 7. 1998
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda I. osnovna šola Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prebold
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polzela
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje

Uradni list RS št. 43, 5. 6. 1998
Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Gotovlje o ugotovitvah izida glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec

Uradni list RS št. 38, 19. 5. 1998
Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu "Janko Herman" Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Žalec

Uradni list RS št. 36, 14. 5. 1998
Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Vransko
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 4
Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Žalec

Uradni list RS št. 31, 18. 4. 1998
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o statusnem in upravljalskem preoblikovanju Komunalnega podjetja Žalec v "Javno komunalno podjetje Žalec", d.o.o.
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 1997

Uradni list RS št. 27, 3. 4. 1998
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Uradni list RS št. 20, 13
Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gotovlje
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec

Uradni list RS št. 7, 30. 1. 1998
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
Odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika Pirešica
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada v Občini Žalec

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT