Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Suša 2012

Občina Žalec je od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, prejela Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012.

Prosimo vas, da vaše člane oziroma nosilce kmetijskih gospodarstev tudi vi obvestite o možnosti prijave škode.
Prijavo oddate na 
Obrazcu 2 (Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči).
Posredujemo tudi
Prilogo 5 (Seznam kmetijskih pridelkov, na katerih se ocenjuje škoda).

Pogoji:
1. Prijavo lahko oddajo kmetijska gospodarstva – fizične ali pravne osebe, ki so utrpela škodo zaradi suše in so v času nastanka naravne nesreče bila vpisana v register kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen, oškodovanec ni upravičen do državne pomoči.
2. Škoda zaradi suše se lahko prijavi po posameznem kmetijskem gospodarstvu le, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja gospodarstvo, dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
3. Obrazce lahko posamezniki dobijo tudi na Občini Žalec, Kmetijsko svetovalni službi Žalec ter na pristojnih zadrugah.
4. Pri izpolnjevanju prijav je potrebno upoštevati subvencijsko vlogo, zaradi lažjega izpolnjevanja obrazca. Oškodovanec jo v primeru prijave na občini prinese zraven.
5. Izpolnjene obrazce, lahko oškodovanci pošljejo na Občino Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec ali jih osebno oddajo na Občino Žalec najkasneje do petka  12. oktobra 2012.

Prijava (OBRAZEC 2) mora obvezno vsebovati naslednje podatke:
1.1. vrsta nesreče
1.2. datum
1.3. občina in kraj
1.4. ime in priimek lastnika ali najemnika oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva
1.5. davčna številka
1.6. naslov nosilca
1.7. KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen, ni upravičen do državne pomoči.
1.8. transakcijski račun
KO – šifro in ime katastrske občine
GERK – številka GERK-a
VRSTA KULTURE in ŠIFRA – priloga 5
POŠKODOVANOST – odstotek poškodovanosti
POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v GERK-u

Za vse informacije se lahko obrnete na Tilko Potočnik, tel. št. 713-64-36.

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT