Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Turizem
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD
PC Vrbje

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

Posodobitev gozdne učne poti Hrastje

Objekt gozdne učne poti Hrastje v Grižah je nastal v letu 2000. Prijetna sprehajalna pot  povezuje naravne značilnosti območja z arheološkimi ter krajevnimi etnološkimi posebnostmi. Namenjen je splošni javnosti, predvsem pa mlajšim, katerim služi v prvi meri kot učni objekt, hkrati pa zagotavlja dodatno turistično in rekreacijsko ponudbo kraja. Zaradi skromne opremljenosti in dotrajanosti objektov na poti je predvidena temeljita rekonstrukcija in nadgradnja.

Občina Žalec je že v letu 2011 podpisala pogodbo o sofinanciranju obnove in posodobitve poti v višini 17.000 EUR (85%) iz sredstev EU, v okviru projekta »LAS SSD« za obdobje 2007-2013. Partnerji pri projektu so Občina Žalec, Osnovna šola Griže in Lovska družina Gozdnik Griže. Strokovne osnove za posodobitev učnih vsebin je pripravil Zavod za gozdove Slovenije.
Z novo ureditvijo (posodobitvijo) bomo povezali širše območje obstoječega gozda (velikost ca. 6 ha) in uredili krožno pot s 16-imi vsebinskimi točkami. Na poti bomo obiskovalce spoznavali z osnovnimi elementi gozdnega ekosistema (drevje, živali, gozdni rob,obnova gozda,…), predstavljeno pa bo tudi izkoriščanje gozdnih proizvodov oz.dobrin. Ob poti bo prikazanih več zanimivosti kulturno zgodovinske, etnološke in arhitekturne dediščine kraja kot je prazgodovinske gomile, perišče, gozdarska hiša, lovska preža, ... Navedene vsebinske sklope bomo nadgradili še s pravljično -  mitološko vsebino in »Škratovo delavnico«, ki bo namenjena učnim in likovnim delavnicam na prostem ter razvedrilu.
V sklopu projekta je predvidena izdelava promocijskega materiala (razglednice, kape, zloženka, …) in brezplačno vodenje. Dela na terenu so se začela v avgustu 2012, realizacija pa je predvidena do konca septembra 2012.

Pripravila: Marjana Kopitar, Občina Žalec

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT