Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Prijava okvar JR
Okoljski IS
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Evropski teden mobilnosti
Projekti LAS SSD

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Arhiv 2011

TO JE ARHIVSKA STRAN!

20.12.2011 Javne obravnave odlokov več

20.12.2011 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta več

02.12.2011 Razpis "Inovator leta 2011" več

23.11.2011 Namera o sklenitvi neposredne pogodbe več

18.11.2011 Obisk iz občine Aleksandrovac več

17.11.2011 Predviden potek aktivnosti do sprejema in uveljavitve Občinskega prostorskega načrta več

02.11.2011 Kandidature za predstavnika ustanovitelja več

28.10.2011 Javna obravnava predlogov odlokov več

27.10.2011 Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini - povzetek več

24.10.2011 Oddaja vlog za znižano plačilo vrtca za koledarsko leto 2012 več

24.10.2011 Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volilno kampanjo – predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije več

20.10.2011 Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka DPN za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini in okoljskega poročila več

04.10.2011 Strategija razvoja turizma - javna obravnava več

03.10.2011 Cestne zapore v Petrovčah več

28.09.2011 Dokončna prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem več

26.09.2011 Dan odprtih vrat RCERO in Toplarne Celje več

26.09.2011 Cepljenje lisic proti steklini več

21.09.2011 Javna dražba zemljišča v industrijsko-obrtni coni Podlog več

12.09.2011 Javni razpis štipendij Enotne regijske štipendijske sheme savinjske regije za šolsko/študijsko leto 2011/12 več

01.09.2011 Razpis štipendij 2011/2012 več

22.08.2011 Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda v občini Žalec, del območja krajevne skupnosti Petrovče več

20.08.2011 Obvestilo o selitvi DURS Izpostave Žalec več

19.08.2011 Osnovna šola za odrasle na UPI-ljudski univerzi Žalec več

10.08.2011 Obvestilo o končanem javnem natečaju
višji svetovalec za premoženjske zadeve
višji svetovalec za prostorsko planiranje
višji svetovalec za izobraževanje
višji svetovalec za projekte in investicije

04.08.2011 Obvestilo o javnem razpisu MKGP 323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja več

20.07.2011 Obvestilo o končanem javnem natečaju

19.07.2011 Obvestilo CSD - državne štipendije več

13.07.2011 Javni poziv lastniku vozila več

01.07.2011 Izgradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda v občini Žalec, naselje Šempeter, II. faza več

30.06.2011 Poziv k predlaganju kandidatov za predstavnika ustanovitelja v svetu OŠ Petrovče več

30.06.2011 Javna razgrnitev - Staro mestno jedro Žalec več

29.06.2011 Javni razpis - Savinov sklad več

27.06.2011 Javna obravnava predlogov predpisov več

21.06.2011 Poziv k predlaganju kandidatov za imenovanje v Občinsko volilno komisijo več

10.06.2011 Razpis prostih delovnih mest:
Višji svetovalec za izobraževanje več
Višji svetovalec za premoženjske zadeve več
Višji svetovalec za pripravo projektov in investicij več
Višji svetovalec za prostorsko planiranje več

10.06.2011 Prodaja stavbnih zemljišč več

26.05.2011 Javni razpis koncesije - zobozdravstvena dejavnost več

11.05.2011 Pogoji uporabe plakatnih mest v času referendumskih kampanj
pokojninska reforma
delo na črno
arhivi

11.05.2011 Zbiranje pobud za podelitev priznanj Občine Žalec v letu 2011 več

22.04.2011 Aktualni javni razpisi več

19.04.2011 Preventivna akcija "Motorist" več

19.04.2011 Javni poziv neznanemu lastniku zapuščenega osebnega vozila več

15.04.2011 Poročilo o akciji urejanja okolja ter vabilo k saditvi dreves več

31.03.2011 Poziv - institucionalno varstvo več

29.03.2011 Obvestilo o izvedbi predhodnih arheoloških raziskavah obvestilo grafična priloga

28.03.2011 Javna obravnava - Odlok o turističnem vodenju na območju občine Žalec več

15.03.2011 Obvestilo o končanem javnem natečaju več

11.03.2011 Pomladansko urejanje in čiščenje okolja - akcija 26. marca letak

09.03.2011 Pogoji plakatiranja v času referendumske kampanje o Zakonu o malem delu več

08.03.2011 Vpis otrok v programe vrtca 2011/2012 več

02.03.2011 Javno naznanilo o javni razgrnitvi dokumentacije za izgradnjo prenosnega plinovoda M2/1 na odseku Rogaška Slatina-Trojane naznanilo trasa

23.02.2011 Pravna pomoč več

17.02.2011 Pomladansko urejanje in čiščenje okolja več

04.02.2011 Izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda v naselju Šempeter več

02.02.2011 Svetovni dan mokrišč več

25.01.2011 Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta več

21.01.2011 Razveljavitev javnega natečaja več

18.01.2011 Stanovanjsko podjetje SIPRO išče izvajalce več

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT