Občina
Župan
Občinski svet
Nadzorni odbor
Občinska volilna komisija
Občinska uprava
Medobčinski inšpektorat
Predpisi
Gradiva sej
Proračun
Ožji deli občine
Zaščita in reševanje
Informacije
Uradne ure
Informacije javnega značaja
Splošni podatki
Prostorski podatki
Upravljanje premoženja
Novice
Obrazci in postopki
Javni razpisi
Javni razpisi - poročila
Javna naročila
Pravna pomoč
Povezave
Vabljeni
TIC Žalec
Kultura
Šport
Turizem
Ekomuzej
Časopis UTRIP
Prireditve
Projekti
Urejanje prostora
Okolje in narava
Občina po meri invalidov
Prometna strategija
Okoljsko osveščeni

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Razvojna agencija Savinja, Žalec

JKP ZALEC

 

 

Preventivna akcija Hitrost ubija

Občina Žalec je pristopila k preventivni akciji Hitrost »Ne prehitevaj življenja. Hitrost ubija«.

Javna agencija RS za varnost prometa je tudi v mesecu juliju v sklopu projekta Skupaj za večjo varnost – prikazovalniki hitrosti “Vi vozite” občinam podelila prikazovalnike hitrosti v 3 mesečni brezplačni najem.

Na podlagi poročila študije »Določitev mest z visoko stopnjo prometnih nesreč na državnem cestnem omrežju v Republiki Sloveniji za obdobje 2013 – 2015« (Direkcija RS za infrastrukturo, maj 2017) je Javna  agencija RS za varnost prometa  Občini Žalec v brezplačni 3 mesečni najem podelila prikazovalnik hitrost – »Vi vozite«.

Nevarno mesto na državni cesti na območju občine Žalec je bilo izbrano na podlagi metodologije za določitev nevarnih mest ter upoštevanju kratkočasnih ukrepov za zmanjšanje hitrosti na določenem nevarnem mestu. Tako je bila na podlagi študije izbrana lokacija z visoko stopnjo prometnih nesreč, ki se nahaja na trikrakem križišču na žalski obvoznici (kjer se stikajo R2-447 odseka 0367 Žalec - Šempeter, R2-447 odsek 0287 Petrovče - Žalec in R2-451 odsek 1448 Arja vas - Žalec). Prikazovalnik je postavljen na prvi drog javne razsvetljave na odseku 1448 v stacionaži ca. 2,000 km iz smeri avtoceste proti Žalcu.

Občina Žalec je k preventivni akciji pristopila z željo po izboljšanju prometne varnosti v omenjenem križišču državnih cest. Občina Žalec je v preteklih letih upravljavcu državnih cest t.j. Direkcija RS za infrastrukturo, že večkrat podala predlog za rekonstrukcijo omenjenega križišča z namenom zmanjšanja števila prometnih nezgod. Podatki iz te preventivne akcije pa bodo lahko osnova za nadaljnja pogajanja s katerimi bo država v najkrajšem možnem času pristopila k rekonstrukciji križišča na Žalski obvoznici.

Več o akciji na strani Javne agencije RS za varstvo prometa.

Oblikovanje in izdelava: E-SOFT