Arhiv objav – prostorski akti

Arhivska podstran – akti v pripravi:

01 Pobuda z izhodišči
02 grafični prikaz predlaganih posegov v pobudi
03 Sklep o začetku priprave OPPN SD ZN Škafarjev hrib (UL RS, št. 67/2018)
04 Pooblastila načrtovalcu za OPPN SD ZN Škafarjev hrib
05 gradivo za mnenja in smernice NUP in za odločbo za CPVO

1387 Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (umaknjeno 17.11.2022 zaradi sprejetja)

sklep o začetku priprave OPPN (UL RS, št. 53/2019)
osnutek: tekstualni del, grafični del, druge priloge

gradivo za pridobitev prvih mnenj (31.3.2022, ZIP 74MB)

javno naznanilo o javni razgrnitvi 23.7.2022-22.8.2022 (UL RS, št. 96/2022)
gradivo javne razgrnitve (ZIP, 83 MB), obrazec za pripombe, stališče do pripomb

predlog – gradivo za pridobitev drugih mnenj (12.9.2022, ZIP 86 MB)

Skip to content