3166 Spremembe in dopolnitve OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter

Skip to content