3897 Spremembe in dopolnitve OPPN za jugozahodni del enote urejanja prostora PO-5 (vrtec Ponikva)

Skip to content