Energetsko svetovanje ENSVET

Kot občani se lahko naročite na brezplačno energetsko svetovanje v okviru mreže ENSVET, ki nudi individualno in neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti občanom v lokalnem okolju.

Z brezplačnimi nasveti in razgovori vam pomaga pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah. Svetovanje povečuje energetsko ozaveščenost občanov, povečuje prihranke energije in zmanjšuje emisije toplogrednih plinov in s tem olajšuje uresničevanje nekaterih ukrepov in programov energetske politike.

Svetovalna pisarna ENSVET Žalec pokriva območje Spodnje Savinjske doline – občine Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko.
Deluje na naslovu Ulica Savinjske čete 5, Žalec (stavba Občine Žalec, 2. nadstropje).
Energetski svetovalec je dosegljiv ob sredah od 16. ure dalje, po predhodni prijavi na telefon 03 713 64 40 ali prek spletnega naročanja.

O svetovalnici ENSVET

Strokovni prispevki

Pridobite spodbudo EKO SKLADA

Na svetovanje se pripravite

  1. Ko se odločite za obisk v svetovalni pisarni, pokličite po telefonu ali se naročite preko spletnega naročanja in se dogovorite za razgovor in na kratko opišite problematiko, ki jo želite obravnavati na sestanku.
  2. Na svetovanje prinesite vso dokumentacijo o objektu, sestanek traja 45 minut.
  3. Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije v gospodinjstvu.
  4. Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepe.
  5. Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije.
  6. Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki vam ga pošlje na dom po pošti ali elektronsko ter kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na EKO SKLAD.

Skip to content