Celostna prometna strategija

Zelena mobilnost v dolini zelenega zlata
– izdelava Celostne prometne strategije Občine Žalec

Občina Žalec je v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru ter podizvajalcem Razvojno agencijo Savinja pripravila dokument Celostne prometne strategije (CPS) Občine Žalec, v kateri so predstavljene smernice razvoja trajnostne mobilnosti v naši občini. Strategija vključuje strateško in ciljno načrtovanje, transparentno odločanje z vključevanjem javnosti in sektorjev za zdravje, okolje in prostor, osredotoča pa se na dostopnost in kakovost bivanja ter učinkovito upravljanje prometa.

Izdelavo CPS sta v deležu 85 % sofinancirala Republika Slovenija (Ministrstvo za infrastrukturo) in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, pogodbena vrednost z izvajalcem (pogodba je bila sklenjena 23.5.2016) pa je bila 42.883,00 EUR z DDV. Rok za izdelavo strategije in sprejem na Občinskem svetu je bil 10,5 mesecev po podpisu pogodbe oz. začetek aprila 2017, kar je bilo tudi realizirano.

Gibajmo se bolje!

Povezave:

Dogodki na projektu

19.05.2017 Vabilo k sodelovanju v raziskavi o vključevanju javnosti VAŠ POGLED ŠTEJE!

Spoštovani, naša občina se je pridružila široki raziskavi o vključevanju javnosti v pripravo Celostnih prometnih strategij (CPS), ki se izvaja v 64 slovenskih občinah.  Namen raziskave je izboljšati sodelovanje javnosti pri upravljanju javnih zadev  – tako v naši občini, kot na državni ravni.

V raziskavo želimo vključiti tudi vaše mnenje, zato vas vabimo k sodelovanju. Sodelujete lahko, če ste se udeležili katerega od dogodkov v okviru priprave CPS, pa tudi če se jih iz različnih razlogov niste udeležili. Vaša mnenja so v obeh primerih pomembna.

Z vašim prispevkom bo vključevanje javnosti v prihodnje bolj kakovostno in bolj učinkovito. Zato vas vljudno vabimo, da si v ta namen vzamete 10 minut za izpolnitev spletnega vprašalnika na povezavi: https://www.1ka.si/a/127257. V uvodu vprašalnika boste našli tudi dodatna pojasnila o raziskavi.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš prispevek.

Župan Občine Žalec
Janko Kos

19.04.2017 Medijsko sporočilo ob objavi Celostne prometne strategije Občine Žalec

Z objavo dokumenta Celostne prometne strategije občine Žalec se pričenja udejanjanje ciljev in aktivnosti, ki so bili zaznani in definirani preko ogledov stanja na terenu, anket in vprašalnikov, prireditve na prostem z nagradno igro, zloženke, medijskih sporočil, javnih razprav, delavnic in intervjujev. Celoten proces izdelave je trajal 10 mesecev, vključeval pa je vse aktivnosti do sprejema Celostne prometne strategije občine Žalec na Občinskem svetu, 16. februarja 2017. Končni rezultat projekta je dokument (200 kosov v fizični obliki ter digitalna verzija), ki predstavlja vse rezultate dosedanjega dela in ki služi kot usmeritev ter obveza za nadaljnji razvoj trajnostne mobilnosti v občini.

20.02.2017 Medijsko sporočilo ob sprejemu Celostne prometne strategije Občine Žalec na Občinskem svetu (16.02.2017)

8.12.2016 Intervjuji ključnih odločevalcev – Pripravljavci Celostne prometne strategije občine Žalec smo izvedli intervjuje z različnimi deležniki. Zaradi bolj usmerjenega pogovora, smo pripravili kratek vprašalnik, na podlagi katerega smo pridobili ustrezne informacije.
intervjuji – oris stanja, intervjuji – izbira ukrepov, intervjuji – analiza stanja

25.11.2016 Vizija CPS Občine Žalec

Vizija celostne prometne strategije občine Žalec se glasi: »Občina Žalec bo ljudem in okolju prijazna občina, kateri je trajnostna mobilnost osnovna usmeritev. Načrtovanje in urejanje prometa bo zagotavljalo delujoč in povezan prometni sistem v občini, ki bo varnejši, dostopen, učinkovit, prilagojen tudi ranljivim skupinam, ekološko sprejemljiv, in predvsem takšen, da bo spodbujal gospodarstvo in podpiral razvoj občine kot turistične destinacije.«

Glavni strateški cilji Celostne prometne strategije, ki so se izkristalizirali preko dosedanjih aktivnosti, so:
– povečanje prometne varnosti kolesarjev, pešcev in ranljivejših skupin;
– omogočanje uporabe več načinov prevoza in enostavnih prehodov med njimi z ustrezno infrastrukturo in spodbujanjem rabe alternativ osebnemu avtomobilu;
– zmanjšanje negativnega vpliva prometa na zdravje ljudi, kakovost bivanja in okolje;
– premostitev problematike tovornega prometa v večjih naseljih v občini na način, ki spodbuja gospodarstvo in razvoj turizma.

24.11.2016 Medijsko sporočilo ob zaključku faze racionalnega zastavljanja ciljev

14.11.2016 Poročilo z otvoritve razstave v sklopu priprave CPS občine Žalec

07.11.2016 Otvoritev razstave v sklopu priprave Celostne prometne strategije občine Žalec

Vabimo vas na otvoritev razstave, ki smo jo pripravili v sklopu izdelave Celostne prometne strategije za Občino Žalec.  Na razstavi bodo grafično predstavljeni ključni poudarki trajnostne mobilnosti, stanja in vizije prometa v občini Žalec ter videnja osnovnošolcev o tem, kako lahko prometni sistem občine Žalec stopi na pot trajnosti in večje kakovosti bivanja.

Otvoritev razstave bo potekala v ponedeljek, 7. novembra 2016 s pričetkom ob 16:00, na UPI Ljudska univerza Žalec (Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec – 1. nadstropje) ter bo na ogled do torka 22. novembra 2016, v tednu trajnostnega razvoja.

Vljudno Vas vabimo, da s svojim znanjem, izkušnjami in predlogi na javni razpravi aktivno sodelujete.

02.11.2016 4. javna razprava in otvoritev razstave

Vabimo vas na četrto javno razpravo s predstavniki širše delovne skupine, ključnimi deležniki, občani in ostalo zainteresirano javnostjo v sklopu izdelave Celostne prometne strategije za Občino Žalec. Na podlagi prioritet razvoja prometa v občini Žalec, ki smo jih določili prek anket, intervjujev ter javnih razprav, se bo 4. javna razprava osredotočala na izbiro kratkoročnih in dolgoročnih predlogov ukrepov, ki bodo vključeni v končno celostno prometno strategijo občine Žalec. Pred javno razpravo vas vabimo na otvoritev razstave kjer bodo grafično predstavljeni ključni poudarki trajnostne mobilnosti, stanja in vizije prometa v občini Žalec ter videnja osnovnošolcev o tem, kako lahko prometni sistem občine Žalec stopi na pot trajnosti in večje kakovosti bivanja.

Otvoritev razstave in javna razprava bo potekala v ponedeljek, 7. novembra 2016 s pričetkom ob 16:00, na UPI Ljudska univerza Žalec (Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec – 1. nadstropje).

Vljudno Vas vabimo, da s svojim znanjem, izkušnjami in predlogi na javni razpravi aktivno sodelujete.

plakat vabilo

02.11.2016 Izvedena je bila 3. javna razprava

V Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu je v četrtek 20. oktobra potekala že 3. javna razprava s predstavniki širše delovne skupine, ključnimi deležniki, občani in ostalo zainteresirano javnostjo v sklopu priprave CPS Občine Žalec, ki se nahaja v fazi opredelitve vizije in prioritet. Na solidno obiskani in konstruktivni razpravi je bil najprej predstavljen video prispevek o električnem avtomobilu Peugeot iOn, ki ga je pripravil Samo Sadnik, nato so bile udeležencem predstavljeni rezultati zaključene faze analize stanja, na podlagi teh pa so bila pod vodstvom moderatorja Fakultete za logistiko UM izoblikovani predlogi za vizijo Celostne prometne strategije občine Žalec. Udeleženci so določili še prioritete, ki naj jih ta strategija upošteva. Organizatorji dogodka – Občina Žalec, Fakulteta za logistiko UM ter Razvojna agencija Savinja – so vse sodelujoče povabili na prihodnje dogodke v sklopu priprave CPS.

nekaj utrinkov

13.10.2016  3. javna razprava

Vabimo vas na tretjo javno razpravo v sklopu izdelave Celostne prometne strategije za OŽ, ki bo v četrtek, 20. oktobra 2016, s pričetkom ob 13. uri, v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije (Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec). vabilo  plakat

28.09.2016 Dan brez avtomobila – medijsko sporočilo

Občina Žalec je v sklopu Evropskega tedna mobilnosti pripravila DAN BREZ AVTOMOBILA, ki se je dogajal v četrtek, 22.9.2016 od 10. do 17. ure na Šlandrovem trgu v Žalcu. Na prizorišču so bili predstavljeni električni avtomobili in kolesa, oprema gasilcev in policistov, delo mestnih redarjev in zdravstvenih uslužbencev. Društva in organizacije so nudile hitre servise koles ter svetovanja in napotke za varno vožnjo. Postavljen je bil poligon za najmlajše »Kolesarčki«, organizirana pa je bila tudi igra »Alko očala«.

V sklopu priprave Celostne prometne strategije Občine Žalec, je Fakulteta za logistiko UM v sodelovanju z Razvojno agencijo Savinja na stojnici pripravila celodnevno dogajanje, kjer je predstavila možnosti, ki jih ponuja trajnostni razvoj prometa. Tako je bila pod sloganom »Dajmo prostor ljudem« cesta skozi Šlandrov trg spremenjena v ustvarjalno igrišče, ki je ponujalo likovno ustvarjanje, druženje ob namiznih igrah, poležavanje na »travi«, tekmovanje z avtomobilčki na daljinsko upravljanje. Vse aktivnosti so bile usmerjene v kreativno razmišljanje in dojemanje prometa, spodbujanje hoje in kolesarjenja ter ozaveščanje o pomembnosti kvalitete bivalnega okolja.

V Sloveniji je letos pomembna tema na občinski ravni priprava Celostnih prometnih strategij, ki jih pripravlja kar 63 občin, med njimi tudi Občina Žalec. Ta bo predvidoma sprejeta na Občinskem svetu OŽ v začetku prihodnjega leta, njen namen pa je priprava dobrega izhodišča za boljšo mobilnost vseh prebivalcev, doseganje pozitivnih učinkov na okolje, boljšo kakovost bivanja, povečanje prometne varnosti, vzpostavitev kolesarskih in peš povezav, izboljšanje dostopa do sredstev EU, spremembe potovalnih navad občanov ter boljša izkoriščenost prometne infrastrukture.

Vsi občani Žalca so bili hkrati vabljeni k izpolnitvi nagradne ankete o viziji prometa in bivanja v občini Žalec na spletni strani zalec.si/obcina/celostna-prometna-strategija oz. v tiskani obliki, ki je bila na voljo na dan prireditve do 16:00 ure. Srečni nagrajenci, ki so jih izžrebali otroci in župan Janko Kos so bili:
– Špela Jezernik Širca –  Žalec (električno kolo)
– Tomaž Ugovšek – Žalec (unsex mestno kolo)
– Sabina Dedić – Žalec (skiro)
– Janez Koprivec – Žalec,  Mihaela Anclin – Gotovlje, Samo Sadnik – Žalec, Dušanka Zaleznik – Žalec, Alenka Rizmal – Žalec, Eva Medved – Žalec; Ivica Deželak – Zabukovica, Stanislav Grobin – Žalec (kolesarski komplet)

medijsko sporočilo
nekaj utrinkov s prireditve

16.09.2016 Dan brez avtomobila

Občina Žalec vas v sklopu Evropskega tedna mobilnosti vabi na DAN BREZ AVTOMOBILA, ki se bo dogajal v četrtek, 22.9.2016 od 10. do 17. ure na Šlandrovem trgu v Žalcu. Na prizorišču bodo predstavljeni električni avtomobili in kolesa, oprema gasilcev in policistov, delo mestnih redarjev in zdravstvenih uslužbencev. Društva in organizacije bodo nudile hitre servise koles ter svetovanja in napotke za varno vožnjo. Postavljen bo poligon za najmlajše »Kolesarčki«, organizirana bo igra »Alko očala«. (ETM 2016 program)

V sklopu priprave Celostne prometne strategije Občine Žalec, bo Fakulteta za logistiko UM v sodelovanju z Razvojno agencijo Savinja na stojnici pripravila celodnevno dogajanje, kjer bo predstavila možnosti, ki jih ponuja trajnostni razvoj prometa. Tako bo pod sloganom »Dajmo prostor ljudem« cesta skozi Šlandrov trg spremenjena v ustvarjalno igrišče, ki bo ponujalo likovno ustvarjanje, druženje ob namiznih igrah, poležavanje na »travi«, tekmovanje z avtomobilčki na daljinsko upravljanje. Vse aktivnosti bodo usmerjene v kreativno razmišljanje in dojemanje prometa, spodbujanje hoje in kolesarjenja ter ozaveščanje o pomembnosti kvalitete bivalnega okolja.

Celostna prometna strategija Občine Žalec, ki bo predvidoma sprejeta na Občinskem svetu Občine Žalec v začetku prihodnjega leta, bo tako nastavila dobra izhodišča za boljšo mobilnost vseh prebivalcev, doseganje pozitivnih učinkov na okolje, boljšo kakovost bivanja, povečanje prometne varnosti, vzpostavitev kolesarskih in peš povezav, izboljšanje dostopa do sredstev EU, spremembe potovalnih navad občanov ter boljša izkoriščenost prometne infrastrukture.

Hkrati ste vsi vabljeni k izpolnitvi nagradne ankete o vaši viziji prometa in bivanja v občini Žalec na spletni strani http://www.questionpro.com/t/AD3MoZXsgf (Pravila sodelovanja) oz. v tiskani obliki, ki bo na voljo na dan prireditve do 16:00 ure. Skrinjica za oddajo izpolnjenih anket se bo nahajala na stojnici izdelovalca CPS. Privlačne nagrade (električno kolo, mestno unisex kolo, mestni skiro za odrasle, 8x kolesarski komplet) bo izžrebal župan Janko Kos na Dnevu brez avtomobila ob 16:30, izžrebani za glavno nagrado, električno kolo, pa mora biti v trenutku izžrebanja njegovega imena prisoten na prizorišču in se takoj javiti za prevzem nagrade.

Pridite peš ali s kolesom, sami ali v skupini. Cesta je naša!

16.09.2016 Nagradna anketa

Vljudno vas vabimo, da izpolnite nagradno anketo o vaši viziji prometa in bivanja v občini Žalec na spletni strani http://www.questionpro.com/t/AD3MoZXsgf (Pravila sodelovanja) oz. v tiskani obliki, ki bo na voljo na Dnevu brez avtomobila, 22.9.2016 do 16:00 ure. Skrinjica za oddajo izpolnjenih anket se bo nahajala na stojnici izdelovalca CPS. Privlačne nagrade (električno kolo, mestno unisex kolo, mestni skiro za odrasle, 8x kolesarski komplet) bo na Dnevu brez avtomobila ob 16:30 izžrebal župan Janko Kos, srečni izžrebanec za glavno nagrado, električno kolo, pa mora biti v trenutku izžrebanja njegovega imena prisoten na prizorišču in se takoj javiti za prevzem nagrade.

26.08.2016 2. javna razprava

Vabimo vas na drugo javno razpravo s predstavniki širše delovne skupine, ključnimi deležniki, občani in ostalo zainteresirano javnostjo. Javna razprava bo potekala v sredo, 31. avgusta 2016, ob 16. uri, v sejni sobi Elektro Celje v Šempetru (Juhartova ulica 3 – pri SIP d.o.o.) in bo trajala predvidoma do 18. ure. Vabilo Plakat

25.08.2016 Medijsko sporočilo ob zaključku faze analize stanja prometa več

28.6.2016 1. javna razprava

V Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu je v torek 21.6.2016 potekala 1. javna razprava v sklopu priprave CPS Občine Žalec. Solidna obiskanost in konstruktivna razprava je botrovala k zanimivemu iskanju in pridobivanju informacij o mobilnem in prometnem sistemu v občini Žalec. Rezultati razprave bodo služili kot izhodišče za oceno stanja ter pripravi ustreznih ukrepov za izboljšanje mobilnosti. Hvala vsem sodelujočim, vas pa že sedaj vljudno vabimo na prihodnje dogodke v sklopu priprave CPS. Na slikah je nekaj utrinkov iz javne razprave.

Prisotni so izpolnili tudi anketo o stanju prometa v občini, ki je v elektronski obliki na voljo tudi na tej spletni strani. Vabimo vse, da si vzamete nekaj minut časa za izpolnitev in prispevate k bolj trajnostnem razvoju v občini.

28.06.2016 Anketni vprašalnik o stanju prometa v občini Žalec
Da bo celostna prometna strategija občine čim bolj prilagojena zahtevam in željam vas, uporabnikov, vam pošiljamo anketo s katero bomo lahko poiskali usmeritve za prihodnji prometni razvoj občine Žalec. Zato vas prosimo, da rešite spodnjo anketo ter s tem pripomorete k trajnostnemu razvoju vaše občine. Rezultati bodo uporabljeni izključno za namene izdelave Celostne prometne strategije Občine Žalec.
http://www.questionpro.com/t/AD3MoZU3AQ

21.06.2016 Javna razprava

Vabimo vas na prvo javno razpravo z zainteresirano javnostjo v sklopu priprave Celostne prometne strategije za Občino Žalec. Na razpravi, ki bo potekala v torek, 21.6.2016 ob 12:30 v Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije (Cesta Žalskega tabora 2, Žalec), se bo iskalo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti mobilnostnega in prometnega sistema v občini Žalec. vabilo

15.06.2016 1. delavnica

Dne 15.6.2016 se je v prostorih Bergmanove vile v Žalcu na 1. delavnici za odgovorne za promet v občini Žalec sestala ožja projektna skupina. Po uvodnem pozdravu so pregledali in analizirali izhodiščno stanje, določili ključne izzive, ki jih bo prednostno obravnavala Strategija ter izpolnili vprašalnik o aktualnem stanju. V sproščenem in konstruktivnem vzdušju so načeli vprašanja javnega in šolskega prevoza, kolesarskih povezav, parkirišč ter splošnega ozaveščanja o trajnostni mobilnosti. Na slikah je nekaj utrinkov iz delavnice.

Skip to content