Občinska volilna komisija

Občina ima volilno komisijo, kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Sestav občinske volilne komisije občine Žalec (mandatno obdobje 2015–2019):

  • predsednik: Simon Krčmar
  • namestnik predsednika: mag. Aleš Bidar
  • članica: Lora Pirmanšek Virant
  • namestnik članice: Mitja Dvornik
  • član: Primož Sraka
  • namestnik člana: Borut Vaš
  • član: Bogdan Pečečnik
  • namestnik člana: Franc Rat

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Uradni list RS št. 82/2015, 92/2015, 51/2018)

Skip to content