Občinska volilna komisija

Občina ima volilno komisijo, kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Sestav občinske volilne komisije občine Žalec (mandatno obdobje 2019-2023):

  • predsednik: Simon Krčmar
  • namestnica predsednika: Alja Rehar
  • članica: Lora Pirmanšek Virant
  • namestnica članice: Tanja Sedminek
  • član: Srečko Čater
  • namestnica člana: Jona Basle
  • član: Bogdan Pečečnik
  • namestnica člana: Mojca Vukmanič

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Uradni list RS št.  67/2019)
Sklep o imenovanju namestnice člana Občinske volilne komisije (Uradni list RS št.  132/2022)

Skip to content