1. konstitutivna seja 2022-2026

1. redna (konstitutivna) seja Občinskega sveta, 7. 12. 2022, mandat 2022-2026

sklic seje

Dnevni red seje:

1. Ugotovitev prisotnosti novoizvoljenih članov sveta na podlagi potrdil Občinske volilne komisije o izvolitvi.
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana.
3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov.
4. Poročilo komisije za potrditev mandatov in potrditev mandatov članov sveta.
5. Poročilo komisije za potrditev mandatov in odločanje o pritožbah kandidatov za župana.
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja.
7. Razno.

Skip to content