10. redna seja 2022-2026

10. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 20. 12. 2023, mandat 2022-2026

sklic 10. redne seje Občinskega sveta

Odbor za prostor in gospodarstvo sklic seje  stališča
Odbor za negospodarske javne službe sklic seje  stališča

Predlagan dnevni red:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 9. redne seje z dne 29. novembra 2023 ter potrditev zapisnika te seje;
  poročilo   zapisnik
 2. Predlog terminskega programa dela Občinskega sveta Občine Žalec za leto 2024;
 3. Predlog programa dela Občinskega sveta za leto 2024 (prva obravnava);
 4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem;
 5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jugozahodni del enote urejanja prostora PO-5 (vrtec Ponikva) – tehnični popravek;
 6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje LO-4/4;
 7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Žalske lekarne Žalec;
 8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec;
 9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec;
 10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI Ljudska univerza Žalec;
 11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci Občine Žalec;
 12. Predlog Letnega programa športa v Občini Žalec za leto 2024;
 13. Obravnava poročila o uresničevanju akcijskega načrta »Občina po meri invalidov« v Občini Žalec za leto 2022;
 14. Aktualne informacije;
 15. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta.
  odgovori     obrazec

 

Skip to content