2. redna seja 2022-2026

2. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 19. 12. 2022, mandat 2022-2026

sklic 2. redne seje OS

PREDLAGAN DNEVNI RED

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 1. konstitutivne seje z dne 7. decembra 2022 ter potrditev zapisnika te seje.
  poročilo  zapisnik
 2. Predlog:
  potrditve mandata članu Občinskega sveta Občine Žalec,
  imenovanja stalnih delovnih teles občinskega sveta v mandatnem obdobju 2022 do 2026,
  sklepa o financiranju posameznega svetnika v svetniški skupini za leto 2023 in 2024,
  sklepa o financiranju političnih strank v letu 2023 in 2024.
 3. Aktualne informacije.
 4. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta.
Skip to content