28. redna seja 2018-2022

28. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 14.9.2022, mandat 2018-2022

sklic 28. redne seje Občinskega sveta
Odbor za finance, proračun in premoženje sklic seje   stališča
Odbor za prostor in gospodarstvo sklic seje     stališča
Odbor za negospodarske javne službe sklic seje    stališča

1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 27. redne seje z dne 22. junija 2022 ter potrditev zapisnika te seje

2. Predlog:

3. Predlog premoženjskih zadev
4. Predlog Soglasja k sistemizaciji delovnih mest v JZ Vrtci občine Žalec za šolsko leto 2022/2023
5. Obravnava:

6. Obravnava Dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec za:

7. Aktualne informacije
8. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta

Skip to content