29. redna seja 2018-2022

29. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 12. 10. 2022, mandat 2018-2022

sklic 29. redne seje Občinskega sveta
Odbor za prostor in gospodarstvo   sklic seje  stališče

Predlagan dnevni red:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 28. redne seje z dne 14. septembra 2022 ter potrditev zapisnika seje
  poročilo
  zapisnik
 2. Predlog izvolitve elektorjev in predlog določitve kandidata za člana Državnega sveta
 3. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve ZN stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
 4. Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju zazidalnega načrta Arnovski gozd
 5. Aktualne informacije
 6. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov Občinskega sveta
  odgovori
  obrazec
 7. Terenska seja po krajevnih skupnostih Občine Žalec in Mestni skupnosti Žalec (ogled večjih izvedenih projektov)
Skip to content