9. redna seja 2022-2026

9. redna seja Občinskega sveta Občine Žalec, 29. 11. 2023, mandat 2022-2026

sklic 9. redne seje Občinskega sveta

Odbor za finance, proračun in premoženje sklic seje stališča
Odbor za gospodarske javne službe sklic seje stališča
Odbor za negospodarske javne službe sklic seje stališča

Predlagan dnevni red:

 1. Poročilo o izpolnitvi sklepov 8. redne seje z dne 25. oktobra 2023 ter potrditev zapisnika te seje;
  poročilozapisnik
 2. Predlog:
  sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Žalec;
 3. Predlog premoženjskih zadev:
  ukinitev javnega dobra,
  soglasje k pravnemu poslu;
 4. Predlog sklepa o uvrstitvi novega projekta v veljavni načrt razvojnih programov občine Žalec za obdobje 2023 – 2026;
 5. Predlog Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (druga obravnava);
 6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec«;
 7. Predlog Lokalnega programa kulture v Občini Žalec za obdobje 2022 do 2030+ (prva obravnava);
 8. Obravnava Dokončnega poročila Nadzornega odbora Občine Žalec za:
  ZKŠT Žalec;
  Glasbena šola Risto Savin Žalec;
 9. Aktualne informacije;
 10. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta ter odgovori na vprašanja članov občinskega sveta.
  obrazec
Skip to content