Mobilnost v občini

Pozdravljeni na strani Mobilnost v občini Žalec, kjer so predstavljene informacije in dogajanja povezana s trajnostno mobilnostjo v občini.
Stran se sproti dopolnjuje zato vabljeni, da nas večkrat obiščete.

Občina Žalec se je, tako kot druge slovenske občine, zavezala načelom trajnostne mobilnosti, ki gradijo na trajnostnem razvoju, čim večji kakovosti bivanja in čim manjših vplivih na okolje. V ta namen občina vztrajno deluje v smeri kakovostnega razvoja vseh oblik transporta in gradi svoj mobilnostno – transportni sistem na načelih trajnostne mobilnosti.

Kaj je trajnostna mobilnost?

Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov.

Več na spletni strani Republika Slovenija / Trajnostna mobilnost: https://www.gov.si/podrocja/promet-in-energetika/trajnostna-mobilnost/

Celostna prometna strategija

Ob upoštevanju zgoraj naštetih načel je občina leta 2016 pripravila strateški dokument Celostno prometno strategijo občine Žalec (CPS), kjer ima zapisano dolgoročno vizijo razvoja mobilnosti v občini skupaj z dolgoročnimi cilji in konkretnimi akcijskimi načrti za dosego teh ciljev. Več o tem preberite tukaj. (link https://zalec.si/obcina/celostna-prometna-strategija/)

Vseevropska kampanja: Evropski teden mobilnosti

Občina Žalec tradicionalno vsako leto sodeluje v vseevropski kampanji Evropski teden mobilnosti. Tako vsako leto med 16. in 22. septembrom občine po celem svetu dobijo prostor za promocijo pobud za trajnostno mobilnost in dvig ozaveščenosti prebivalcev. Občina v letu 2023 že deveto leto zapored sodeluje v skupni promociji trajnostne mobilnosti.

Program dogodkov ETM Žalec 2023
Program dogodkov Dan brez avtomobila

Pretekle objave ETM: 2022, 2021, 2020

Kaj je Evropski teden mobilnosti?

Kampanja Evropski teden mobilnosti vsako leto ponudi mestom, združenjem in organizacijam prostor za promocijo pobud za trajnostno mobilnost v mestih ter dvig ozaveščenosti prebivalcev. Zavzete lokalne skupnosti lahko ta čas izkoristijo za vzpostavitev partnerstev z zainteresiranimi skupinami, sodelovanje in povezovanje med mesti ter uvedbo novih dolgoročnejših politik in trajnih ukrepov v zvezi z mobilnostjo. (Vir: https://tedenmobilnosti.si/2020/kdo-organizira)

V Franciji je bil leta 1998 prvič organiziran Evropski dan brez avtomobila, zamišljen pa je bil kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Z leti je dan brez avtomobila prerasel v Evropski teden mobilnosti. Tako vsako leto sodelujoča mesta in lokalne skupnosti na različne načine in z različnimi pristopi opozorijo ne neki poseben vidik mobilnosti. Letošnji slogan je »Trajnostno povezani«! Letos se je akciji pridružilo 1795 mest iz 36 držav, od tega 96 mest in krajev iz Slovenije (https://mobilityweek.eu/participating-towns-and-cities/ )

Koristne povezave:

Skip to content