ETM 2019

GREMO PEŠ! je slogan izvedbe Evropskega tedna mobilnosti 2019

www.mobilityweek.eu,
www.tedenmobilnosti.si

PETEK 20. 9. 2019 – DAN BREZ AVTOMOBILA
popolna zapora LC 490052 Šlandrov trg
od križišča z ulico Savinjske čete do križišča z ulico Ivanke Uranjek
(zapora od 8.00 do 17.00 ure)

PREDVIDENE AKTIVNOSTI:

– ob 9.00 uri otvoritev novega pločnika od EKO muzeja do Plime

– od 9.00 do 11.00 ure vrtec na prostem

– od 10.00 do 12.00 ure program OŠ Žalec

– od 8.00 do 15.00 ure aktivnosti izvaja Center za krepitev zdravja:
test hoje (6 minutni test)
učenje nordijske hoje
telovadba na prostem (vodena skupinska vadba za otroke)
testiranje funkcijskih zmožnosti  za starejše
izvajanje testov telesne pripravljenosti za odrasle

– preizkus simulatorja varne vožnje, PP Žalec

– po 13. uri organizirana peš hoja zaposlenih v javnih zavodih in vseh občanov občine Žalec do ribnika Vrbje

Velika težava sodobne družbe je pomanjkanje fizične aktivnosti prebivalcev zaradi pretirane rabe osebnih avtomobilov. Ker se preveč zanašamo na avtomobile, so naše ulice polne pločevine, naš zrak je onesnažen, mi sami pa se veliko premalo gibamo.

Na krajših razdaljah je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen prometni način. Zato smo letošnji Evropski teden mobilnosti posvetili hoji – najdostopnejšemu, najbolj zdravemu in najcenejšemu načinu premikanja. Z geslom Gremo peš! želimo spodbuditi k aktivnejši uporabi hoje vse prebivalce Slovenije.

S hojo vplivamo na svoje zdravje in manj škodujemo okolju.
S trajnostno mobilnostjo želimo zmanjšati uporabo avtomobila in spodbujati druge, trajnostne potovalne načine, med katere ob javnem potniškem prometu in kolesarjenju prištevamo tudi hojo. Cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in hkrati zmanjšati osebni motorni promet. Hoja je drugi najpogostejši način premikanja v slovenskih naseljih, čeprav njen delež že desetletja upada. Primerna je za krajše razdalje (do 2 kilometra), kar se ujema z značilnostjo zgradbe večine naselij v Sloveniji in povprečno dolžino tu opravljenih poti. Dobro urejen javni prostor s primerno infrastrukturo spodbuja hojo.

Občine spodbujajo hojo občanov s kakovostno infrastrukturo in promocijo hoje.
V Sloveniji se bo letos veliko dogajalo na temo hoje. Občine bodo lahko letos septembra svoje občane spodbujale k hoji, same pa bodo k promociji tega zdravega načina potovanja prispevale z zagotavljanjem primerne infrastrukture in izvajanjem ukrepov za spodbujanje hoje. Med uspešne ukrepe sodijo vodeni strokovni sprehodi, promocija dosedanjih investicij za spodbujanje hoje …

ETM 2019 plakat 1
ETM 2019 plakat 2

Skip to content