ETM 2020

ETM 2020

Evropski teden mobilnosti 2020

Občina Žalec sodeluje v ETM od leta 2013.

Tako je tudi v letu 2020 v sodelovanju s Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru uspešno izvedla projekt ETM, ki je vseboval vrsto dogodkov z namenom spreminjanja potovalnih navad in ozaveščanja o pomenu trajnostne mobilnosti. Tako so se med drugim zvrstili dogodki in akcije, kot so spreminjanje parkirnih mest po meri ljudi, Dan brez avtomobila, kolesarski poligon in poligon spretnostne vožnje s skiroji, Trajnostno v službo, Dan brez avtomobila, Dan športa v Žalcu, literarni natečaj, knjižni kotiček in podobno….

Akcije so potekale pod sloganom »Izberi čistejši način prevoza«, kjer je v ospredju potovanja z manj onesnaževanja. Projekt Evropski teden mobilnosti je potekal ob sofinanciranju Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za okolje in prostor v okviru projekta Care 4 Climate Sklada za podnebne spremembe

Vabimo vas, da si preberete program evropskega tedna mobilnosti v Žalcu (ETM 2020).
O akciji Trajnostno v službo, ki je tudi sestavni del ETM 2020, si preberite tukaj. Akcija je končana, poročilo je na voljo tukaj.

Spremljajte nas na spletni strani občine in sodelujte pri spreminjanju potovalnih navad ter povečevanju kakovosti bivanja (Več o tem, “kako lahko moja mobilnost reši stvar” na: https://tedenmobilnosti.si/2020/kako-lahko-moja-mobilnost-resi-stvar)

Utrinki iz ETM Žalec 2020

utrinki ETM 2020utrinki ETM 2020utrinki ETM 2020

utrinki ETM 2020utrinki ETM 2020

utrinki ETM 2020utrinki ETM 2020utrinki ETM 2020

 

Kaj je trajnostna mobilnost?

Trajnostna mobilnost vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov.

Več na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo: https://www.gov.si/podrocja/promet-in-energetika/trajnostna-mobilnost/

Celostna prometna strategija

Ob upoštevanju zgoraj naštetih načel je občina leta 2016 pripravila strateški dokument Celostno prometno strategijo občine Žalec (CPS), kjer ima zapisano dolgoročno vizijo razvoja mobilnosti v občini skupaj z dolgoročnimi cilji in konkretnimi akcijskimi načrti za dosego teh ciljev. Več o tem preberite tukaj. (link https://zalec.si/obcina/celostna-prometna-strategija/)

“Zelena mobilnost v dolini zelenega zlata”
Celostna prometna strategija Občine Žalec

Kaj je Evropski teden mobilnosti?

Kampanja Evropski teden mobilnosti vsako leto ponudi mestom, združenjem in organizacijam prostor za promocijo pobud za trajnostno mobilnost v mestih ter dvig ozaveščenosti prebivalcev. Zavzete lokalne skupnosti lahko ta čas izkoristijo za vzpostavitev partnerstev z zainteresiranimi skupinami, sodelovanje in povezovanje med mesti ter uvedbo novih dolgoročnejših politik in trajnih ukrepov v zvezi z mobilnostjo. (Vir: https://tedenmobilnosti.si/2020/kdo-organizira)

V Franciji je bil leta 1998 prvič organiziran Evropski dan brez avtomobila, zamišljen pa je bil kot priložnost, s katero lahko mesta pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja. Z leti je dan brez avtomobila prerasel v Evropski teden mobilnosti. Tako vsako leto sodelujoča mesta in lokalne skupnosti na različne načine in z različnimi pristopi opozorijo ne neki poseben vidik mobilnosti. Letošnji slogan je Izberi čistejši način prevoza! Letos se je akciji pridružilo 1512 mest, od tega 78 mest in krajev iz Slovenije (https://mobilityweek.eu/2020-participants/map?year=2020&country=&ci=)

Program ETM 2020 – tematske smernice

 

 

Koristne povezave:

Skip to content