Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec

 EU sklad za regionalni razvoj
»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija«

www.eu-skladi.si

Operacija predstavlja izgradnjo komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo s čimer prispeva k ciljem varovanja in zaščite vodnih virov ter zmanjšanja vplivov na okolje.

Gre za dograditev ločenega kanalizacijskega sistema v aglomeraciji ID 8235 Polzela na območjih:

  • Občina Braslovče (naselji Orla vas in Parižlje)
  • Občina Polzela (naselji Breg pri Polzeli in Polzela)
  • Občina Žalec (naselje Šempeter)

Prav tako se bo zgradil manjkajoči del kanalizacijskega omrežja, ki zajema izgradnjo 3.450,38 m kanalizacijskega omrežja ter izgradnjo 2. črpališč. S tem se bo sistem v omenjeni aglomeraciji zaključil v celoto. V Občini Žalec bo zgrajenih 700 m kanalizacije in črpališče.

31.03.2021 izjava za javnost    video novica

05.06.2021 izjava za javnost    video novica

21.07.2021 izjava za javnost    video novica

22.04.2022 izjava za javnost    video novica

18.10.2022 izjava za javnost    video novica

23.06.2023 izjava za javnost   video novica

logo

Skip to content