Okoljski informacijski sistem občine Žalec

Obrazložitev

Kakovost zraka

prikaz stanja na merilnih mestih

Monitoringi

Hrup

Poročila o meritvah:
APLAST Proizvodnja in trgovina d.o.o., Petrovče, PE Ložnica pri Žalcu leto 2017
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Žalec, CČN Kasaze, leto 2016
SIP strojna industrija d.o.o., Šempeter v Savinj. dolini leto 2017

Zrak

Letne emisije snovi v zrak iz industrijskih obratov so javno objavljene na strani ARSO: http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/devices
Izpis podatkov ARSO o letnih količinah izpuščenih snovi v zrak iz izpustov naprav in ocena razpršene emisije za občino Žalec: 2016, 2017, 2018

Kataster virov onesnaževanja zraka v občini Žalec

Poročila o meritvah:
AERO IDA d.o.o., Šempeter v Savinj. dolini zbir 2016, 2017, 2018 leto 2017
APLAST Proizvodnja in trgovina d.o.o., Petrovče januar 2018 maj 2018
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Žalec, leto 2016, leto 2017, leto 2018
Juteks d.o.o., Ložnica pri Žalcu, leto 2016, leto 2017, leto 2018
Montana d.o.o., Žalec, Mala Pirešica leto 2018
SIP strojna industrija d.o.o., Šempeter v Savinj. dolini leto 2017, leto 2018

Voda

Poročila:
Ocena mikrobiološke kvalitete kopalne vode reke Savinje julij 2017, julij 2018, julij 2019, avgust 2019, julij 2020, september 2020

 

 

»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Skip to content