Poslovna cona Vrbje

RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoEU sklad za regionalni razvoj
»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija«
www.eu-skladi.si

Poslovna cona Vrbje je projekt Občine Žalec, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

6. 12. 2019 Sporočilo za javnost 1   video novica
20. 4. 2020 Sporočilo za javnost 2  video novica
25. 5. 2020 Sporočilo za javnost 3   video novica
27. 11. 2020 Sporočilo za javnost 4

Namen operacije je infrastrukturna ureditev v okviru dograditve površin že obstoječe ekonomsko poslovne cone in izgradnje potrebne infrastrukture na tej površini ter dostopnih cest znotraj poslovne cone, za normalno delovanje ekonomsko poslovne cone. Na ta način bo investitor zagotovil pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati so pomembni zaposlovalci na regionalni ravni.

Poslovna cona Vrbje

Predmet operacije je:
– na območju PC Vrbje je planirana dograditev gospodarske javne infrastrukture, ki zajema:
a) izgradnjo ceste 1 in ceste 2 z manipulativnimi površinami (faza 1, 2, 3) za potrebe delovanja ekonomsko poslovne cone, s hodniki za pešce, meteorno kanalizacijo in cestno razsvetljavo.
b) obnovo vodovoda (faza 7),
c) izvedbo rekonstrukcije in razširitve dotrajane JP 992901 v dolžini 400 m, s hodniki za pešce, meteorno kanalizacijo in cestno razsvetljavo ter obnovo vodovoda in fekalne kanalizacije (faza 5 in 6)

Cilji operacije v okviru neposredne potrditve operacije  so:
– prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni,
– povečanje dodane vrednosti MSP,
– povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.

Glavni cilj operacije je omogočiti ustrezno delovanje poslovne cone in njen nadaljnji razvoj.

Skip to content