Projekti Lokalne akcijske skupine Spodnje Savinjske doline

Program razvoja podeželja

LAS Spodnje savinjske doline (LAS SSD) – javno-zasebno partnerstvo za razvoj podeželja – je bila ustanovljena 3.12.2007 na ustanovnem zboru članov LAS, s podpisom Pogodbe o ustanovitvi partnerstva – Lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja. old Tabor, Vransko in Žalec

LAS je sestavljena po načelu tripartitnosti iz predstavnikov javnega sektorja, civilne družbe in zasebnega sektorja, s ciljem uresničevanja skupnih interesov na področju razvoja podeželja.

Lokalno akcijsko skupino Spodnje Savinjske zastopa Razvojna agencija Savinja. Status LEADER oz. delujoče LAS je pridobila 17.4.2009 in s tem pravico do črpanja sredstev iz 4. osi Programa za razvoj podeželja za sofinanciranje skupnih projektov našega območja. Cilj LAS SSD je implementacija Lokalne razvojne strategije oz. realizacija ciljev zastavljenih v LRS.

Območje LAS SSD predstavlja geografsko in gospodarsko območje občin Spodnje savinjske doline: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Povezave:

 

Skip to content