Gozdovi so pljuča pekla

Program razvoja podeželja

GOZDOVI SO PLJUČA PEKLA
»GOZD PEKLA«
15.9.2018 – 10.10.2019

Tematski učni poti krajinskega parka Ponikovski kras bomo povrnili sijaj, jo obnovili in nadgradili. Postala bo bolj prepoznavna in doživljajsko še bogatejša. V okviru projekta bomo na poti namestili dvojezične informativne table, ki bodo dodatno opremljene s QR kodo, nekaj tabel pa bo označenih tudi z braillovo pisavo. Obiskovalce gozdov okrog jame Pekel bodo s številnimi aktivnostmi, delavnicami in promocijskimi dogodki seznanili, kako se lahko prilagajajo na podnebne spremembe, zakaj je pomembno ohranjati biotsko pestrost in kakšno vlogo imajo pri tem različni ekosistemi in številne živalske vrste.
Obnovljena pot bo dostopnejša različnim ciljnim skupinam, turistom, rekreativcem, udeležencem šole v naravi, slepim in slabovidnim.

Aktivnosti:
A1 Projektno vodenje in koordinacija
A2 Promocija in obveščanje javnosti
A3 Obnova in nadgradnja učne poti
A4 Animacija lokalnega okolja in javni natečaj
A5 Strokovna vodenja, delavnice in dogodki.

Dogodki:
23.09.2018 Pozdrav jeseni pri jami Pekel vabilo
15.09.2018 Poberi 4 smeti vabilo

Ostali dogodki na strani TD Šempeter v Savinjski dolini – http://www.td-sempeter.si/

Prijavitelj Celjsko gozdarsko društvo in partnerji:
Turistično društvo Šempeter v Savinjski dolini – http://www.td-sempeter.si/
Občina Žalec
Razvojna agencija Savinja – http://www.ra-savinja.si/
Virant.si, trgovina in svetovanje, d.o.o. https://virant.si/

Skupna vrednost operacije 36.616,01 EUR, odobrena sredstva sofinanciranja EKSRP 29.661,99 EUR (85%).

Povezave:
Lokalna akcijska skupina SSD
http://www.las-ssd.si/
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
Program razvoja podeželja
www.program-podezelja.si/

»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Za vsebino je odgovoren CGD. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.«

Skip to content