Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh

logo Okoljsko osveščeniOperacija Lokalne akcijske skupine spodnje Savinjske doline (LAS SSD)
Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh
Trajanje: februar 2018 – marec 2019

Glavni viri onesnaženega zraka so promet, kurjenje na trda goriva in nekateri večji industrijski obrati. Največja grožnja zdravju so pozimi delci v zraku, poleti pa talni ozon. Pomemben dejavnik standardov kakovosti okolja je tudi hrup, ki ima bistven vpliv na zdravje ljudi.  V občini Žalec doslej ni bilo stalnega merilnega mesta za spremljanje  onesnaževanja.

Namen operacije je, da od marca 2018 do februarja 2019, spremljamo informativne vrednosti onesnaževalcev zraka (prah in hrup) na izbranih mestih v Žalcu in v Petrovčah. Rezultati meritev bodo dostopni na spletni strani Občine Žalec. Po zaključku projekta jih bo Občina Žalec uporabila za nadaljnje podrobnejše analize onesnaženosti okolja. Operacija bo nudila mreženje različnih udeležencev in vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva – trajne mreže  med podjetji, katerih dejavnosti potencialno prispevajo k onesnaženosti zraka in javnostjo, za skupen cilj – krepitev zavedanja o pomembnosti zdravega okolja in čistega zraka ter skrb, za bolj spoštljiv odnos do okolja.

Dejavnosti:
– A2 Promocija in obveščanje javnosti
– A3 Meritve onesnaženosti zraka in hrupa
– A4 Animacija lokalnega okolja (delavnice, dogodki, javni natečaj)
– A5 Spremljanje rezultatov in razvoj trajne mreže (nabava merilnika).
Dejavnosti so namenjene prebivalcem celotne spodnje Savinjske doline, predvsem ranljivim skupinam, ki so še posebej izpostavljene (otroci, mladostniki, starejši, bolniki, nosečnice).

Dogodki:
21.02.2018 1. usklajevalni sestanek vabilo
osebna izkaznica projekta
16.05.2018 Predstavitev projekta vabilo
05.06.2018 Teden izobraževanja za trajnostni razvoj – dan za trajnostni razvoj, Tabor,
dogodki UPI
21.09.2018 Predstavitev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, Žalec,
program, roll up, anketni vprašalnik
25.9.2018 Izmenjava oblačil, UPI, fotografije
02.10.2018 Strokovni posvet, Občina Tabor, vabilo, članek Utrip,
04.10.2018 Svetovni dan živali vabilo, prispevek na RTV SLO
26.10.2018 Javni fotografski natečaj povabilo, letak, zmagovalne fotografije
12.03.2019 Delavnica in zaključek fotografskega natečaja, Grad Komenda, Polzela,
vabilo, izjava za javnost, članek Utrip
26.03.2019 Dan odprtih vrat OMCO vabilo
11.09.2019 Zaključek projekta izjava za javnost

Meritve:
13.06.2018 Poročilo o meritvah marec-maj 2018 poročilo rezultati
04.09.2018 Poročilo o meritvah junij-avgust 2018 poročilo
14.12.2018 Poročilo o meritvah september-november 2018 poročilo
25.03.2019 Poročilo o meritvah december 2018 – februar 2019 poročilo
29.03.2019 Poročilo meritev imisij hrupa in prašnih delcev v zraku s predlogi ukrepov marec 2018 – februar 2019 poročilo

Rezultati:
Okoljski informacijski sistem občine

Partnerji operacije:
– Občina Žalec (prijavitelj)
Zavod Inštitut za sanitarno inženirstvo
Mestna skupnost Žalec
– OMCO METALS SLOVENIJA d.o.o.
– Društvo za promocijo in vzgojo za zdravje Slovenije
UPI – ljudska univerza Žalec

Skupna vrednost operacije: 36.301,57 EUR; znesek sofinanciranja ESRR: 26.932,60 EUR (80%)

Dokumenti:
– predstavitev PPT
plakat
navodila za označevanje

Povezave:
ARSO – kakovost zraka
Lokalna akcijska skupina SSD

   RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoEU sklad za regionalni razvojLAS spodnje Savinjske doline
»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Skip to content