Nadgradnja podeželske tržnice Žalec – Tržnica Žalec

Program razvoja podeželja

Operacija Lokalne akcijske skupine spodnje Savinjske doline (LAS SSD)
»Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za razvoj podeželja«

grb Žalec       LAS spodnje Savinjske doline

NADGRADNJA PODEŽELSKE TRŽNICE ŽALEC – TRŽNICA ŽALEC
Trajanje: oktober 2018 – avgust 2019

Nadgradnja podeželske tržnice v Žalcu je zahteva in odgovor na trenutno stanje bivanjskih razmer v središču Žalca, njegove povečane turistične atrakcije v neposredni bližini – fontana Zeleno zlato, zahtev lokalne skupnosti, kot prijavitelja operacije in njenih partnerjev po boljši ponudbi pridelkov, izdelkov in storitev iz lokalne oskrbe za lokalno prebivalstvo in turiste. Ponudniki iz cele doline (območje LAS SSD) se že povezujejo in skupno nastopajo preko blagovne znamke Zeleno zlato na tržišču. Z operacijo omogočamo lažji dostop ponudnikom zdrave hrane, gastronomskih storitev in izdelkov ter širitev zanimive kulturne dediščine, ki jo ponuja lokalno okolje. S skrajševanjem preskrbnih verig izboljšujemo kvaliteto, povečujemo samooskrbo in z inovativnim pristopom uvajanja novih tržnih poti spodbujamo podjetniško dejavnost na celotnem območju LAS SSD.

Cilji operacije so zagotovitev infrastrukturnih pogojev za doseganje višje kakovosti življenja (z izgradnjo pokritega prostora tržnice bo podeželska tržnica lahko delovala v vseh vremenskih razmerah-preko vseh letnih časov) in ozaveščanje ljudi o načinih za doseganje boljše kakovosti življenja, spodbujanje podjetniške aktivnosti v domačem okolju in zaposlovanje, spodbujanje inovativnega povezovanja za skupni nastop na trgu, usposabljanje in motivacija kmetijskih gospodarstev za večjo podjetnost, spodbujanje vključevanja ranljivih skupin, povečanje ponudbe in obiska turistov, vzpostavitev novih produktov in programov ter promocija aktivnosti in prepoznavnost kraja.

Aktivnosti:
– Koordinacija in  vodenje projekta
– Promocija in obveščanje javnosti
– Izgradnja nadstrešnice podeželske tržnice v Žalcu
– Nadzor nad gradnjo
– Izdelava načrta upravljanja
– Izvedba pilotne uporabe komplementarne valute kot inovativnega spodbujanja trženja
– Strokovne delavnice
– Dnevi odprtih vrat na moderni kmetiji
– Uporaba novih tržnih poti

Dogodki:
– Delavnica »»ustvarimo svoje plačilno sredstvo – baleta!«, tržnica Žalec 10.8.2019 ob 11.uri (organizator ZKŠT Žalec), vabilo in oglas STV
– Otvoritev podeželske tržnice Žalec, oglas STV 10.8.2019 BMP video STV
Nadkritje tržnice v Žalcu – zaključni del, oglas STV 1.8.2019

Partnerji operacije:
– Občina Žalec, prijavitelj
Javno komunalno podjetje d.o.o., Žalec
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec
– Društvo podeželskih žena občine Žalec
– Damjan Četina – dopolnilna dejavnost na kmetiji

Skupna vrednost operacije: 191.048,87 EUR; znesek sofinanciranja ESRP: 112.000,00 EUR (71%)

Dokumenti:
plakat
navodila za označevanje
obvestilna tabla, zaključek del

Povezave:
Lokalna akcijska skupina SSD
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja

Skip to content