Proračun

Letna poročila (AJPES)
Sofinanciranje društev

2022

Proračun za leto 2022 (sprejet 23. 12. 2020)

2021

Proračun za leto 2021 (sprejet 23. 12. 2020)

2020

Zaključni račun 2020 (sprejet 21. 4. 2021)

Realizacija proračuna 2020 – 30. 6. 2020

Rebalans proračuna za leto 2020 (sprejet 5. 2. 2020)

Proračun za leto 2020 (sprejet 27. 3. 2019)

2019

Zaključni račun 2019 29. 4. 2019

Realizacija proračuna 2019 – 30. 6. 2019

Sprejeti proračun 2019 27. 3. 2019

2015 – 2018

2015
2016
2017
2018

2010 – 2014

2010
2011
2012
2013
2014

Skip to content