Sofinanciranje dejavnosti

Na strani so objavljeni podatki o razdelitvi sredstev v javnih razpisih za sofinanciranje iz proračunskih sredstev.

2023

Pregled razdelitev sredstev javnih razpisov za dejavnosti 2023:

Razdelilnik proračunskih sredstev – JR malo gospodarstvo v letu 2023
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR turizem v letu 2023
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v letu 2023
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kultura v letu 2023
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kulturni projekti v letu 2023
Razdelitev proračunskih sredstev – JR mednarodna športa tekmovanja v letu 2023
Razdelitev proračunskih sredstev – JR strokovni kader (šport) v letu 2023
Razdelitev proračunskih sredstev – JR tekoče vzdrževanje športnih objektov v letu 2023
Razdelitev proračunskih sredstev – JR programi športa 2023
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR pokroviteljstvo 2023
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR mladinska dejavnost 2023
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR socialno humanitarne dejavnosti 2023
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR veteranske organizacije in druge posebne skupine 2023

Pregled rezultatov porabljenih sredstev:

Rezultati porabljenih sredstev – JR turizem 2023
Rezultati porabljenih sredstev – JR malo gospodarstvo 2023

Končna poročila komisij 2023:

Javni razpis – sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja 2023
Končno poročilo – JR – investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov 2023
Končno poročilo – JR – kultura 2023
Končno poročilo – JR – kulturni projekti 2023
Končno poročilo – JR – mednarodna športna tekmovanja 2023
Končno poročilo – JR – strokovni kader (šport) 2023
Končno poročilo – JR – programi športa 2023
Končno poročilo – JR – pokroviteljstvo 2023
Končno poročilo – JR – mladinska dejavnost 2023
Končno poročilo – JR – socialno humanitarne dejavnosti 2023
Končno poročilo – JR – veteranske organizacije in druge posebne skupine 2023
Končno poročilo – JR – turizem 2023
Končno poročilo – JR malo gospodarstvo 2023

2022

Pregled razdelitev sredstev javnih razpisov za dejavnosti 2022:

Razdelilnik proračunskih sredstev – JR pokroviteljstva v letu 2022
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2022
Razdelitev proračunskih sredstev – JR mednarodna športa tekmovanja v letu 2022
Razdelitev proračunskih sredstev – JR strokovni kader v letu 2022
Razdelitev proračunskih sredstev – JR tekoče vzdrževanje v letu 2022
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kulturni projekti v letu 2022
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kultura v letu 2022
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR mladinska dejavnost v letu 2022
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR turizem v letu 2022
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR malo gospodarstvo 2022

Pregled rezultatov porabljenih sredstev:

Rezultati porabljenih sredstev – JR turizem 2022
Rezultati porabljenih sredstev – JR malo gospodarstvo 2022

Končna poročila komisij 2022:

Javni razpis – pokroviteljstva 2022
Javni razpis – kulturni projekti 2022
Javni razpis – kultura 2022
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR mladinska dejavnost v letu 2022
Javni razpis – socialno-humanitarne dejavnosti 2022
Javni razpis – veteranske organizacije in druge skupine 2022
Javni razpis – šport 2022
Javni razpis – investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov 2022
Javni razpis – mednarodna športna tekmovanja 2022
Javni razpis – strokovni kader za šport 2022
Javni razpis – turizem 2022
Javni razpis – malo gospodarstvo 2022

2021

Pregled razdelitev sredstev javnih razpisov za dejavnosti društev 2021:

Razdelilnik proračunskih sredstev – JR pokroviteljstva v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR mednarodna športa tekmovanja v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR strokovni kader v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR tekoče vzdrževanje v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kulturni projekti v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kultura v letu 2021
Razdelilnik proračunskih sredstev – JR mladinska dejavnost v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR socialno humanitarne dejavnosti v letu 2021
Razdelitev proračunskih sredstev – JR veteranske organizacije v letu 2021

Pregled rezultatov porabljenih sredstev javnih razpisov za dejavnosti društev 2021:

Rezultati porabljenih sredstev – JR šport v letu 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR mednarodna športna tekmovanja 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR strokovni kader 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR kulturni projekti 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR kultura 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR socialno-humanitarne dejavnosti 2021
Rezultati porabljenih sredstev – JR veteranske organizacije in druge posebne skupine 2021

Končna poročila komisij 2021:

Javni razpis – pokroviteljstvo 2021
Javni razpis – mladinska dejavnost 2021
Javni razpis – kulturni projekti 2021
Javni razpis – kultura 2021
Javni razpis – socialno-humanitarne dejavnosti 2021
Javni razpis – veteranske organizacije in druge skupine 2021
Javni razpis – šport 2021
Javni razpis – investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov 2021
Javni razpis – mednarodna športna tekmovanja 2021
Javni razpis – strokovni kader za šport 2021

2020

Pregled razdelitev sredstev javnih razpisov za dejavnosti društev 2020:

Razdelitev proračunskih sredstev – JR pokroviteljstvo v letu 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR mladinska dejavnost 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kulturni projekti v letu 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR kultura v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR socialno humanitarne dejavnosti v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR veteranske organizacije v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR mednarodna športa tekmovanja v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR tekoče vzdrževanje v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR strokovni kader v letu 2019 in 2020
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2019
Razdelitev proračunskih sredstev – JR šport v letu 2018

Pregled rezultatov porabljenih sredstev javnih razpisov za dejavnosti društev 2020:

Rezultati porabljenih sredstev – JR pokroviteljstvo 2020
Rezultati porabljenih sredstev – mladinska dejavnost 2020
Rezultati porabljenih sredstev – JR šport 2020
Rezultati porabljenih sredstev – JR socialno-humanitarne dejavnosti 2020
Rezultati porabljenih sredstev – JR veteranske organizacije in druge posebne skupine 2020
Rezultati porabljenih sredstev – JR mednarodna športna tekmovanja 2020
Rezultati porabljenih sredstev – JR investicijsko in tekoče vzdrževanje športnih objektov 2020
Rezultati porabljenih sredstev – JR strokovni kader 2020

Končna poročila komisij 2020:

Javni razpis – pokroviteljstvo 2020
Javni razpis – mladinska dejavnost 2020
Javni razpis – kulturni projekti 2020
Javni razpis – kultura 2020
Javni razpis – socialno-humanitarne dejavnosti 2020
Javni razpis – veteranske organizacije in druge skupine 2020
Javni razpis – šport 2020
Javni razpis – investicije in inv. vzdrževanje športnih objektov 2020
Javni razpis – mednarodna športna tekmovanja 2020
Javni razpis – strokovni kader za šport 2020

Skip to content