Urejanje prostora

Prostor je omejena naravna dobrina, s katero je treba ravnati izjemno skrbno in celovito. Je ogledalo družbe, saj vse naše ravnanje – ekonomsko, družbeno in individualno – pušča sledi v prostoru. Odseva kulturo, identiteto in stanje duha v družbi, našo preteklost in možnosti za prihodnost. V njem se odražata uspešnost gospodarskega in socialnega razvoja ter kakovost upravljanja prostorskih potencialov. Odločanje o gradnji in rabi prostora je podrejeno spoštovanju pravil, ki zagotavljajo varstvo prostora kot ključnega vira za razvoj skupnosti. Več na Urejanje prostora (gov.si).

Novo: Prostorski informacijski sistem RS

Prostorski informacijski sistem sestavljajo digitalne storitve državne uprave. Sistem združuje in poenostavlja dostop do koristnih informacij in razlag o vsebinah s področja urejanja prostora in graditve objektov, aktualnih objav o postopkih priprave prostorskih aktov in postopkih s področja graditve, zbirk podatkov, grafičnih vpogledov v ažurne in verodostojne podatke ter do digitalnih storitev, s katerimi se zagotavlja elektronsko poslovanje.

Prostorski akti Občine Žalec:

Skip to content