1572 OPPN SD UN SMJ Žalec

1572 OPPN Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem

sklep o začetku priprave (UL RS, št. 14/2020)
osnutek za pridobitev mnenj (ZIP 45MB)

gradivo javne razgrnitve 19.8.2022 – 19.9.2022
javno naznanilo (UL RS, št. 106/2022)
predlog odloka OPPN
osnutek OPPN
elaborat ekonomike
geološko geotehnično poročilo
odločba glede CPVO
obrazec za podajo pripomb
stališče župana do pripomb

gradivo za pridobitev drugih mnenj (ZIP, 50MB)

Skip to content